Moet ik mijn vruchten achterlaten?

Avimelech, de zoon van Jerubbaäl
Ging naar Shechem
Naar de broers van zijn moeder
En hij sprak met hen
En met heel de familie
Van het huis
Van de vader van zijn moeder
En zei:
Spreek nu in de oren
Van alle mannen van Shechem
Wat is beter voor jullie
Dat er zeventig man over jullie heersen
Alle zonen van Jerubbaäl
Of dat één man over jullie heerst?
Bedenk nu dat ik van jullie vlees en bloed ben
En de broers van zijn moeder
Spraken al deze woorden over hem
In de oren van alle mannen van Shechem
En hun hart neigde ernaar
Avimelech te volgen
Want ze zeiden:
Hij is onze broer
En ze gaven hem zeventig zilverstukken
Van het huis van Baäl Brith
En Avimelech huurde daarmee
Nutteloze en onbehouwen mannen in
Zij volgden hem
En hij ging naar het huis van zijn vader
Naar Ofra
En doodde zijn broers
De zonen van Jerubbaäl
Zeventig mannen op één steen
Maar Jotham
De jongste zoon van Jerubbaäl bleef over
Want hij verborg zich
En alle bewoners
Van Shechem en Beth Millo kwamen samen
En maakten Avimelech koning
Bij de steenvlakte die in Shechem was
En ze vertelden het aan Jotham
En hij ging en stond op de top van de berg Gerizim
En hij verhief zijn stem en riep tegen hen:
Luister nu naar mij, mannen van Shechem
Zodat God naar jullie luistert
De bomen gingen heen
Om een koning over hen te zalven
En ze zeiden tegen de olijfboom:
Heers over ons
Maar de olijfboom zei tegen hen:
Moet ik mijn vettigheid achterlaten
Waarmee men God en mensen eert
En gaan zwaaien over de bomen?
En de bomen zeiden tegen de vijgenboom:
Ga jij en heers over ons
Maar de vijgenboom zei tegen hen:
Moet ik mijn zoetheid achterlaten
En mijn goede vruchten
Om over de bomen gaan zwaaien?
En de bomen zeiden tegen de wijnstok:
Ga jij en heers over ons
En de wijnstok zei tegen hen:
Moet ik mijn wijn achterlaten
Die God en de mensen verblijdt
Om over de bomen gaan zwaaien?
(eigen vertaling)

Jotham heeft een plannetje voor zijn halfbroer Avimelech
Die maar liefst negenenzestig van zijn andere broers vermoordde
Wat, is nog niet helemaal duidelijk
Maar hij vertelt het volk een allegorie
Over de bomen die op zoek zijn naar een nieuwe koning
Waarbij de olijfboom symbool staat voor Othniël
De zoon van Kenaz uit de stam Judah
Die een olijfboom wordt genoemd:
Als een jonge olijfboom prachtig van vorm
De vijgenboom is volgens de geschriften Devorah
En de wijnstok verwijst naar Gideon
Die een afstammeling van Joseph is
Over wie gezegd werd:
Joseph is een vruchtbare zoon
Gezegend als een wijnstok die bij het water staat

Ik heb dat heerlijke donderdaggevoel
Uit het land van mijn hart
Alsof het al een beetje feest is
Het weekend begint morgen
Vandaag de praktische klussen
Huis poetsen etc.
Maar na de boodschappen vind ik het wel genoeg
Ik ga lekker doen waar ik zin in heb
Deze mooie dag
Poetsen komt ander keertje wel weer

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, jom-chamishi-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.