Lege kruiken met fakkels

Toen nu Gideon het verhaal
Van de droom hoorde
En de interpretatie
Boog hij zich neer
En hij keerde terug
Naar het kamp van Jisraël
En zei:
Sta op
Want de Eeuwige heeft
Het kamp van Midian
In jullie handen uitgeleverd
En hij verdeelde de driehonderd mannen
In drie afdelingen
En gaf de bazuinen in handen van elk
En lege kruiken met fakkels in de kruiken
En hij zei tegen hen:
Kijk naar me
En doe hetzelfde
Let nu op
Als ik naar de rand van het kamp kom
Dan zullen jullie doen
Wat ik zal doen
Wanneer ik op de bazuin blaas
En allen die bij mij zijn
Dan blazen jullie ook op de bazuinen
Aan alle zijden van het kamp
En zeg dan:
Voor de Eeuwige
En voor Gideon
Nu kwam Gideon met honderd man
Die bij hem waren
Naar de rand van het kamp
Aan het begin van de middelste wacht
Toen ze de wachters
Nog maar net hadden gewekt
En ze bliezen op de bazuinen
En sloegen de kruiken kapot
Die in hun handen waren
En de drie afdelingen bliezen de bazuinen
En braken de kruiken
En ze hielden de fakkels in hun linkerhand
En in hun rechter hand de bazuinen om op te blazen
En ze schreeuwden:
Het zwaard voor de Eeuwige
En voor Gideon
En iedere man stond op zijn plaats
Rond het kamp
En het hele kamp rende
En ze schalden de bazuinen
En vluchtten
En ze bliezen de driehonderd bazuinen
En de Eeuwige zette ieders zwaard
Tegen zijn medemens
En door het hele kamp
En het kamp vluchtte
Tot Beth Hashittah
Tot aan Tzeira
Zover tot aan de grens van Abel Meholah
Bij Tabbath
En daar kwamen de mannen van Jisraël samen
Van Naftali
En van Asher
En van heel Menashe
En ze achtervolgden Midian
En Gideon stuurde boodschappers
Over heel de berg van Efraim
En zei:
Kom naar beneden tegen Midian
En verover voor hun de wateren
Zover als Beth Barah
En de Jordaan
En alle mannen van Efraim verzamelden zich
En veroverden de wateren
Tot aan Beth Bara
En de Jordaan
En ze namen twee vorsten van Midian gevangen
Oreb en Zeëb
En ze doodden Oreb bij de rots van Oreb
En Zeëb doodden ze bij de wijnpers van Zeëb
En ze achtervolgden Midian
En de hoofden van Oreb en Zeëb
Brachten ze naar Gideon
Aan de overkant van de Jordaan
(eigen vertaling)

Het zou me een spektakel geweest zijn
De wacht nog maar net wakker
Omringd door wie weet hoeveel
Ja wij weten, drie honderd
Mannen die zoveel lawaai maken
Met het breken van hun kruiken
De bazuinen en de fakkels
Daar is geen redden aan
Dat wordt rennen

Mijn moeder houdt haar hart vast
Voor 4 mei
Ze wordt naar van de Palestijnse vlaggen
We worden onder de voet gelopen, zegt ze
Ik probeer te nuanceren
Maar die mensen in Gaza
Meer dan 30.000 doden
Waarvan de helft kinderen
Ja, dat is ook verschrikkelijk, zegt ze
Denk dat die ook het gevoel hebben
Onder de voet gelopen te worden, ga ik verder
Dat zal wel, maar zij heeft haar davidster weer om
Ik schrik daarvan
Ja, zo wil ze het
Maar je maakt je kwetsbaar
Fragiele dame van 83
Misschien komt er zo’n klootzak
En die geeft je een duw
Dat moet dan maar, zegt ze
Ze is bereid op haar oude dag
Voor haar identiteit te vallen
Moge ze gezond blijven

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, shield-of-david-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.