Laat er dauw zijn

En de mannen van de stad
Zeiden tegen Joash:
Breng je zoon naar buiten
Zodat hij sterft
Want hij heeft het altaar van Baäl afgebroken
En omdat hij de Asherah heeft omgehakt
Die er naast stond
En Joash zei tegen allen
Die bij hem stonden:
Gaan jullie strijden voor Baäl
Om hem te plezieren?
Gaan jullie hem wreken?
Hij die voor hem gaat strijden
Zal ter dood worden gebracht
Wacht tot de ochtend
Als hij een god is
Laat hem dan voor zichzelf strijden
Omdat hij zijn altaar heeft afgebroken
En hij noemde hem die dag Jerubbaäl
Terwijl hij zei:
Laat Baäl met hem strijden
Want hij heeft zijn altaar afgebroken
En alle Midianieten
En de Amalakieten
En zij uit het oosten kwamen
Verzamelden zich
En ze trokken op
En legerden zich in de vallei van Jezreël
En een geest van de Eeuwige
Omhulde Gideon
En hij blies de bazuin
En Aviëzer kwam samen
En volgde hem
En hij stuurde boodschappers
Door heel Menashe
En zij kwamen ook samen bij hem
En hij stuurde boodschappers naar Asher
En naar Zebulun
En naar Naftali
En ze kwamen naar hen toe
En Gideon zei tegen God:
Als U Jisraël door mijn hand
Zult redden
Zoals u heeft gesproken
Let dan op, ik zal een vacht van wol
Op de dorsvloer leggen
Als er alleen dauw op de vacht is
En de hele grond droog is
Dan zal ik weten
Dat U Jisraël zal redden
Door mijn hand
Zoals U heeft gesproken
En zo was het
Hij stond vroeg in de ochtend op
De volgende dag
En drukte de vacht samen
En hij wrong dauw uit de vacht
Een kom vol water
En Gideon zei tegen God:
Laat Uw woede niet tegen mij ontvlammen
En ik zal nog maar één keer spreken
Laat me nu maar
Eén keer experimenteren met de vacht
Laat het nu droog zijn op de vacht
En laat er op de hele grond
Dauw zijn
En God deed dat die nacht zo
En het was enkel droog op de vacht
En over heel de grond was er dauw
(eigen vertaling)

Misschien is mijn blik te ‘verkaasd’
Zoals de misjpoge het zou noemen
Maar ik vind het een behoorlijke gotspe
Als zoon van een Baäl-aanhanger
De God van Jisraël
Tot twee keer toe op de proef te stellen
Eerst moet er dauw op de vacht zijn
En alsof dat nog niet genoeg is
Dan weer dauw op de dorsvloer
De Eeuwige laat zich echter niet ergeren door Gideon
Blijkbaar is het doel
Om de kinderen van Jisraël te redden groter
Joash, Gideons vader, is trouwens
Iemand om bewondering voor te hebben
Ook al was hij gedwaald
Die zei rustig tegen de meute:
Laat Baäl het zelf maar opknappen

Zin in Koningsdag
En de rotzooi van een ander
Misschien valt er nog wat buit te maken
Dat ik kan gebruik als gereedschap
Voor keramiek
Misschien vind ik ook andere dingen
Kreeg vanochtend een plan
Om AnnaViriginia op te gaan lappen
Zeg maar rustig restaureren
Omdat de verhuizer me haar
Aan stukken liet snijden
Ik heb een plan
Met dat kleed dat nooit afkomt
Maar dat is voor later
En de rozen op het balkon krijgen knoppen
Ik heb dat blije lente gevoel van vroeger
Op een rare volwassen manier

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, let-it-blossom-let-it-grow-story

This entry was posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.