Talrijk als sprinkhanen

En de kinderen van Jisraël deden wat slecht was
In de ogen van de Eeuwige
En de Eeuwige leverde hen uit
in de hand van Midian
Zeven jaar
En de hand van Midian overwon Jisraël
Vanwege Midian maakten
De kinderen van Jisraël
Holen voor zichzelf
Die in de bergen en grotten
En de vestingen zijn
En het gebeurden toen Jisraël
Had gezaaid
Dat Midian optrok
En Amalek
En zij van het oosten
En zij trokken tegen hen op
En ze sloegen hun kamp op tegen hen
En ze vernietigde de opbrengst van de aarde
Totdat je bij Gaza bent
Ze hadden geen voedsel in Jisraël
Noch schapen
Noch os
Noch ezel
Want zij en hun vee trokken op
En hun tenten
En ze kwamen zo talrijk als sprinkhanen
Zowel zij als hun kamelen
Waren niet te tellen
En ze kwamen in het land
Om het te vernietigen
En Jisraël was zeer verarmd
Door Midian
En de kinderen van Jisraël
Riepen tot de Eeuwige
Nu was het toen de kinderen van Jisraël
Tot de Eeuwige riepen over Midian
Dat de Eeuwige een profeet stuurde
Naar de kinderen van Jisraël
En hij zei tegen hen:
Dit zegt de Eeuwige, God van Jisraël
Ik bracht je uit Egypte
En Ik heb je uit het slavenhuis gehaald
En Ik heb je gered uit de hand van Egypte
En uit de hand van al je onderdrukkers
En Ik heb ze voor jullie uitgedreven
En Ik heb je hun land gegeven
En Ik zei tegen jullie:
Ik ben de Eeuwige, je God
Je zult niet bang zijn
Voor de goden van de Amorieten
In wier land je woont
Maar je hebt mij niet gehoorzaamd

De kinderen van Jisraël
Zijn een hardleers volk
Blijkbaar hebben ze nog steeds niet geleerd
Dat als ze niet de weg van de Eeuwige volgen
Er wéér oorlog zal zijn
Dan moeten ze wéér roepen en huilen tot de Eeuwige
En dan moet die wéér met allerlei hulpgrepen
Zorgen dat er rust komt in het land
Maar de kinderen van Jisraël
Zijn op dit moment verre van rust

De eerste matzes zijn alweer achter de kiezen
Nog een week te gaan
Ik vond Pesach altijd een fijn feest
In het land van mijn hart
De lente begonnen
We vieren onze vrijheid
Maar er valt dit jaar weinig te vieren
Meer dan 130 gijzelaars nog steeds vermist
Sommige van hen vermoord
Maar ook hun lichamen zijn niet vrijgegeven
Moge het volgend jaar beter zijn

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, de-weg-is-lang-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.