Als de zon

Het lied van Devorah en Barak vervolgt:
Waarom zit je tussen de grenzen
Om het geblaat van de kudden te horen?
Bij de afdelingen van Reuven
Zijn er grote zoektochten van het hart
Gilead blijft aan de overkant van de Jordaan
En Dan, waarom verzamelt hij zich in de schepen?
Asher woonde aan de kust van de zeeën
En hij blijft bij zijn bressen
Zebulun is een volk dat hun leven in gevaar bracht
Om te sterven
Net als Naftali
Op de hoge plaatsen van het veld
De koningen kwamen en vochten
Toen vochten de koningen van Kanaän in Taänach
Bij de wateren van Megiddo
Ze namen geen geldwinst
Vanuit de hemel vochten ze
De sterren uit hun banen vochten tegen Sisera
De beek Kishon veegde hen weg
Die oude beek
De beek Kishon
Vertrap toch hun kracht
Oh mijn ziel
Toen werden de hielen van de paarden
Vertapt vanwege het steigeren
Het steigeren van hun machtigen
Vervloekt, jij Meroz
Zei de boodschapper van de Eeuwige
Bitter vervloekt zijn jullie inwoners daarvan
Omdat ze de Eeuwige niet ter hulp kwamen
Om de Eeuwige te helpen tegen de machtigen
Gezegend boven vrouwen
Zal Jaël
De vrouw van Chever de Keniet zijn
Boven vrouwen in de tent
Zal ze gezegend zijn
Water vroeg hij
Melk gaf ze hem
In een vorstelijke kom
Bracht ze hem room
Ze stak haar hand uit naar de pin
En haar rechterhand om de vermoeide te raken
Ze raakte Sisera
Doorboorde zijn hoofd
En verwondde en doorboorde zijn slaap
Aan haar voeten zonk hij neer
Viel
Lag
Aan haar voeten zonk hij neer
En viel
Waar hij neergezonken was
Daar viel hij dood neer
Door het raam
Keek de moeder van Sisera
Naar buiten
En tuurde door het raam
Waarom is zijn strijdwagen
Laat in aankomst?
Waarom dralen de strijdwagens?
De wijste van haar prinsessen
Antwoordt haar
Ook zij geeft antwoorden aan zichzelf
Vinden zij het niet
En verdelen ze de buit?
Een meisje
Twee meisjes voor elke man
Een buit van geverfde gewaden voor Sisera
Een buit van geverfde gewaden van borduursel
Geverfde gewaden van borduursel
Voor de nek van de plunderaar
Mogen zo al Uw vijanden wegkwijnen
Oh Eeuwige
Maar zij die Hem liefhebben
Zouden als de zon moeten zijn
Wanneer Hij in al Zijn macht naar voren komt

En het land rustte veertig jaar
(eigen vertaling)

Het staat er niet letterlijk
Maar je kunt je voorstellen
Dat de ijzeren strijdwagens van Sisera
In de modder wegzonken toen de beek Kishon
Uit haar oevers trad

Vanavond Leil HaSeder
Het Joodse paasfeest begint
We lezen uit de Haggada
En vertellen over hoe wij slaven waren
In Egypte
En hoe de Eeuwige ons
Met krachtige hand
Uit de onderdrukking wist te bevrijden
Het is wrang
Om op deze dagen elkaar
Pesach Sameach te wensen
Vrolijk Pesach
Zoals andere jaren
Meer dan 130 gijzelaars
Kunnen vanavond hun bevrijding niet vieren
Zij zijn nog gevangen
Of erger
Moge er snel een einde komen
Aan het lijden van de mensen in Israël
En aan het lijden van de mensen in Gaza

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, land-van-mijn-hart-story
This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.