Als een moeder in Jisraël

Toen zongen op die dag
Devorah en Barak, de zoon van Avinoam
Ze zeiden:
Wanneer er bressen geslagen worden in Jisraël
Wanneer het volk zich gewillig aanbiedt
Loof de Eeuwige
Hoor, Oh koningen
Geef gehoor, Oh vorsten
Ik, voor de Eeuwige zal ik zingen
Ik zal zingen voor de Eeuwige
De God van Jisraël
Eeuwige, toen U uit Seïr trok
Toen U uit het veld van Edom marcheerde
Beefde de aarde
De hemelen drupten ook
Ook de wolken druppelden water
De bergen smolten
Door aanwezigheid van de Eeuwige
Dit was bij Sinaï
Vanwege de aanwezigheid van de Eeuwige
De God van Jisraël
In de dagen van Shamgar
De zoon van Anath
In de dagen van Jaël
Verdwenen de karavanen
En de reizigers
Bewandelden kronkelige paden
De open steden verdwenen
In Jisraël verdwenen ze
Totdat ik, Devorah, op stond
Ik stond op als een moeder in Jisraël
Toen ze nieuwe goden kozen
Toen was er oorlog in de steden
Werd er een schild
Of een speer gezien
Toen veertigduizend
Tegen Jisraël optrokken?
Mijn hart is bij de wetgevers van Jisraël
Die zichzelf tussen het volk
Gewillig aanboden
En zeiden:
Loof de Eeuwige
De ruiters van witte ezels
Die in het gericht zitten
En zij die op het pad lopen
Vertellen erover
In plaats van het lawaai van tegenstanders
Tussen de plaatsen
Waar water geschept wordt
Zullen ze daar vertellen
Van de rechtvaardige daden
Van de Eeuwige
De rechtvaardige daad
Van het herstellen van open steden
In Jisraël
Toen daalde het volk van de Eeuwige
Naar de steden af
Lof! Lof! Devorah
Lof! Lof!
Zing een lied
Sta op Barak, zoon van Avinoam
En neem je gevangenen gevangen
Toen heerste er een rest
Onder de machtige volken
De Eeuwige heerste voor mij over de sterken
Uit Efraïm
Wiens wortel tegen Amalek was
Na jou zal Benjamin er zijn
Met jullie achtervolgers
Uit Machir kwamen bevelhebbers naar beneden
En uit Zebulun
Zij die de pen van de schrijver hanteren
En de vorsten van Issachar
Waren met Devorah
Zoals Issachar met Barak was
In de vallei renden ze naar voren met hun voeten
Maar onder de afdelingen van Ruben
Waren er grote besluiten van het hart
(eigen vertaling)

Een loflied voor de Eeuwige
Als dank voor de overwinning op Sisera
Met zijn negenhonderd ijzeren strijdwagens
En op Jabin, de koning van Kanaän
Ruiters op witte ezels
Waren de notabelen
Zij gingen uiteraard niet ter voet
Maar hadden zeldzaam witte ezels
Om zich te verplaatsen

Het is een luie zondag
Er komt weinig uit mijn handen
Beetje dromen
Keramiekfilmpjes op Youtube kijken
Tegenwoordig mijn favoriete bezigheid
Maar zelf maken…
Ho maar!

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, lazy-afternoon-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.