Profetes onder de palmboom

En de kinderen van Jisraël
Bleven doen
Wat slecht was
In de ogen van de Eeuwige
En Ehud was dood
En de Eeuwige leverde hen uit
In de hand van Jabin
De koning van Kanaän
Die in Chatzor regeerde
En de aanvoerder van zijn leger was Sisera
En hij woonde in Charoshet Goiim
En de kinderen van Jisraël riepen tot de Eeuwige
Want hij had negenhonderd ijzeren strijdwagens
En hij onderdrukte de kinderen van Jisraël krachtig
Gedurende twintig jaar
Nu was Devorah een vrouwelijke profeet
De vrouw van Lapidoth
Zij oordeelde over Jisraël
Op dat moment
En zij zat onder de palmboom van Devorah
Tussen Ramah en Beth El
In het gebergte van Efraïm
En de kinderen van Jisraël
Kwamen naar haar toe voor gerechtigheid
En zij stuurde en riep Barak
De zoon van Avinoam
Uit Kedesh Naftali
En ze zei tegen hem:
Inderdaad, de Eeuwige, God van Jisraël
Heeft bevolen:
Ga naar de berg Tabor
En neem met je mee
Tienduizend man
Van de kinderen van Naftali
En van de kinderen van Zebulun
En Ik zal Sisera
De aanvoerder van het leger van Jabin
Met zijn strijdwagens
En zijn menigte naar jullie toe trekken
Bij de beek Kishon
En Ik zal hem in jullie hand geven
En Barak zei tegen haar:
Als jij meegaat
Dan zal ik gaan
Maar als je niet met me meegaat
Zal ik niet gaan
En zij zei:
Ik ga zal zeker met je meegaan
Maar het zal niet jouw glorie zijn
Op die weg die je gaat
Want in de hand van een vrouw
Zal de Eeuwige Sisera uitleveren
En Devorah stond op
En ging met Barak naar Kedesh
En Barak verzamelde Zebulun
En Naftali in Kedesh
En tienduizend mannen
Volgden hem op de voet
En Devorah ging met hem mee
Nu had Chever de Keniet
Zich afgescheiden van de Kenieten
Van de kinderen van Chobab
De schoonvader van Moshé
En sloeg zijn tent op
Zo ver als Elon Bezaäniem
Dat bij Kedesh is
(eigen vertaling)

Ha mooi, de eerste vrouwelijke rechter ooit
Devorah was ook een profetes
En had behoorlijk wat in de melk te brokkelen
Volgens de geschriften was ze een rijke vrouw
Ze verdiende haar geld
In de gebieden tussen Ramah en Beth El
Ze had palmbomen in Jericho
En wijngaarden in Ramah
En olijven in Beth El
Waar een overvloed aan olie was
En witte aarde in de berg van Efraïm in Tur Malka
Klei waarschijnlijk, die ze aan pottenbakkers verkocht
En gezaaide velden
Kortom, iemand om rekening mee te houden
Zowel op maatschappelijk vlak
Als met de banden die ze met de Eeuwige heeft

Mijn mooie denkende vriendin
Uit het land van mijn hart
Met dezelfde naam
Was nooit zo dol op die naam
Devorah komt van het Hebreeuwse woord Diboer
Wat praten betekent
Ze stuurde een bericht
De operatie is goed verlopen
Weer nieuwe nierstenen verwijderd
De pijn zal haar spoedig verlaten
Want ze heeft zware pijnstillers gekregen
Opiaten
Moge ze snel genezen
En geen pijn meer hebben

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, we-blijven-praten-al-zijn-het-kleine-beetjes-story


This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.