In handen van plunderaars

En de kinderen van Jisraël
Deden wat kwaad was
In de ogen van de Eeuwige
En ze dienden afgoden
En ze verlieten de God van hun voorvaderen
Die hen uit het land van Egypte had gevoerd
En ze gingen achter
Andere goden aan
Achter de goden van de volken
Die rondom hen waren
En ze bogen voor hen
En zij tergden de Eeuwige
En ze verlieten de Eeuwige
En dienden Baäl en Astarte
En de woede van de Eeuwige
Wakkerde tegen Jisraël aan
En Hij leverde ze uit
In de handen van plunderaars
En die plunderden hen
En Hij gaf hen in handen
Van hun vijanden rondom
En ze konden niet langer standhouden
Tegen hun vijanden
Waar ze ook gingen
De hand van de Eeuwige
Was tegen hen
Ten kwade gericht
Zoals de Eeuwige had gesproken
En de Eeuwige hun had gezworen
En zij waren zeer wanhopig
En de Eeuwige bracht rechters naar voren
En zij redden hen
Uit de handen van hun plunderaars
Maar ook hun rechters
Gehoorzaamden ze niet
Want ze dwaalden
Achter andere goden aan
En ze bogen voor hen
Ze weken snel af
Van de weg waar hun voorvaders
Gewandeld hadden
Gehoorzamend aan de geboden
Van de Eeuwige
Maar zij deden dat niet
En wanneer de Eeuwige hun rechters installeerde
Dan was de Eeuwige met de rechter
En redde hen uit de handen van hun vijanden
Alle dagen van de rechter
Want de Eeuwige kwam terug
Vanwege hun roep om gerechtigheid
Van hen die hun onderdrukten
En verpletterden
En toen de rechter stierf
Dwaalden ze weer
En handelden nog corrupter
Dan hun voorvaderen
Gingen achter andere goden aan
Om ze te dienen
En neer te buigen voor hen
Ze verminderden hun praktijken niet
Noch veranderden ze hun koppige manier
En de woede van de Eeuwige
Ontbrandde tegen Jisraël
En Hij zei:
Omdat dit volk Mijn verbond heeft geschonden
Dat Ik hun voorvaderen heb geboden
En het Mij niet heeft gehoorzaamd
Zal Ik ook niet doorgaan
Met enig man voor hen uit te verdrijven
Die Joshua achterliet
Toen hij stierf
Zodat Hij Jisraël via hun vijanden
Op de proef kon stellen
Of zij zich aan de weg zouden houden
Van de Eeuwige
Zoals hun voorvaderen zich daaraan
Hadden gehouden
Of niet
En de Eeuwige liet deze volken
Hun gang gaan
Zonder ze haastig te verdrijven
En Hij leverden hen niet uit in de hand
Van Joshua
(eigen vertaling)

Oi, oi, oi, het gaat niet goed
Met de kinderen van Jisraël
Die zich aan God noch gebod hielden
En maar bleven jammeren
Dat ze door andere volkeren geplunderd werden

Het zijn opeens drukke dagen
Morgen Keramiek les
Donderdag naar Zandvoort
Naar de tandarts
En samen kopje koffie drinken
Met de vrouw van een lieve vriend
Die is overleden
Tegelijkertijd komt de woningbouwvereniging kijken
Of de ruimte die ik op het oog heb
Voor mijn plannetje
Geschikt is
Dat hoor ik dan vrijdag
Maar vrijdag heb ik me laten ronselen
Om naar een rondleiding te gaan
In het Teylers Museum
Spannend, opwindend
En vooral lekker veel kunst

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, art-is-where-the-heart-is-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.