De Eeuwige was met hen

En het huis van Joseph
Ging ook naar Beth El
En de Eeuwige was met hen
En het huis van Joseph
Liet Beth El bespioneren
Nu was de naam van de stad
Voorheen Luz
En de spionnen zagen een man
De stad verlaten
En ze zeiden tegen hem:
Toon ons nu de ingang van de stad
En we zullen vriendelijk met je omgaan
En hij toonde hen de ingang van de stad
En ze sloegen de stad
Met het scherpst van het zwaard
Maar de man en zijn hele familie
Lieten ze gaan
En de man ging naar het land
Van de Hethieten
En bouwde een stad
En noemde die Luz
Dat is de naam
Tot op de dag van vandaag
En Menashe verdreef de inwoners niet
Van Beth Shean
En zijn steden
Van Taänach
En zijn steden
De inwoners van Dor
En zijn steden
De inwoners van Jibleam
En zijn steden
De inwoners van Megiddo
En zijn steden
En Kanaänieten wilden in de land blijven
En toen Jisraël sterk werd
Lieten ze de Kanaänieten belasting betalen
Maar ze verdreven hen niet
En Efraïm verdreef de Kanaänieten niet
Die in Gezer woonden
En de Kanaänieten woonden
Tussen hen in Gezer
Zebulun verdreef de inwoners van Kitron niet
Noch de inwoners van Nahalol
En de Kanaänieten woonden tussen hen
En werden schatplichtig
Asher verdreef de inwoners van Akko niet
Noch de inwoners van Zidon
Noch van Achlab
Noch van Achzib
Noch van Chelbah
Noch van Afik
Noch van Rechov
En de Asherieten woonden
Tussen de Kanaänieten
De inwoners van het land
Want zij verdreven hen niet
Naftali verdreef de inwoners van Beth Shemesh niet
Noch de inwoners van Beth Anath
En hij woonde tussen de Kanaänieten
De inwoners van het land
En de inwoners van Beth Shemesh
En de inwoners van Beth Anath
Werden schatplichtig aan hen
En de Amorieten dwongen
De kinderen van Jisraël
De bergen in
Want ze lieten ze niet naar beneden
Naar de vallei komen
En de Amorieten wilden
Op de berg Cheres blijven
In Ayalon en in Shaälbim
Maar de hand
Van het huis van Joseph overwon
En zij werden schatplichtig
En de grens van de Amorieten
Liep vanaf Maäleh Accrabbim
Van de rots verder omhoog
(eigen vertaling)

De kinderen van Jisraël
Lijken weinig zin meer in oorlog te hebben
Ze houden zich niet aan de instructies van de Eeuwige
Vernietigen de volkeren van Kanaän niet
Maar laten ze liever belasting betalen

Mijn mooie denkende vriendin
Heeft nauwelijks geslapen
Afgelopen nacht
In het land van mijn hart
Ze noemde het een horrornacht
350 drones
En een stapel kruisraketten
Vanuit Iran afgevuurd
Het meeste gelukkig onderschept
Het gevaar is echter nog niet geweken
Morgen moet ze geopereerd worden
Aan nierstenen
Moge ze spoedig herstellen
Snel weer gezond worden
En misschien bij mij revalideren?

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, stay-strong-be-well-story

This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.