Geef me een zegening

En Judah ging naar de Kanaänieten
Die in Hebron woonden
De naam van Hebron
Was voorheen Kirjath Arba
En zij versloegen Sheshai, Achiman en Talmai
En van daar ging hij naar
De inwoners van Debir
De naam van Debir was voorheen Kirjath Sefer
En Kaleb zei:
Degene die Kirjat Sefer verslaat
En het inneemt
Zal ik Achsa, mijn dochter
Tot vrouw geven
En Othniël, de zoon van Kenaz
Kaleb’s jongere broer
Nam het in
En hij gaf hem Achsah, zijn dochter
Tot vrouw
En het was toen zij bij hem kwam
Dat ze hem overhaalde
Om haar vader het veld te vragen
En ze leunde van de ezel af
En Kaleb zei tegen haar:
Wat ontbreekt je?
En ze zei tegen hem:
Geef me een zegening
Want je hebt me dor land gegeven
En je zou me waterbronnen
Moeten geven
En Kaleb gaf haar de bovenste bronnen
En de onderste bronnen
En de kinderen van Keni
De schoonvader van Moshé
Gingen naar de stad van de dadelpalmen
Met de kinderen van Judah
Naar de woestijn van Judah
Dat zuidelijk van Arad ligt
En hij ging en woonde bij het volk
En Judah ging met Simeon zijn broer mee
En ze versloegen de Kanaänieten
Die in Safed (Tsfat) woonden
En zij vernietigden het
En noemden de stad Chormah
En Judah veroverde Gaza
Met zijn omliggende gebieden
En Ashkelon
Met zijn omliggende gebieden
En Ekron
Met zijn omliggende gebieden
En de Eeuwige was met Judah
En ze verdreven de inwoners van de bergen
Maar ze konden de inwoners van de vallei
Niet verdrijven
Want zij hadden ijzeren strijdwagens
En ze gaven Hebron aan Kaleb
Zo als Moshé gezegd had
En hij verdreef daar
De drie zonen van de reus
En de kinderen van Benjamin
Verdreven de Jebusieten niet
Die in Jeruzalem woonden
En de Jebusieten woonden
Met de kinderen van Benjamin
Tot op de dag van vandaag
In Jeruzalem
(eigen vertaling)

Het land is ondertussen verdeeld
Maar sommige gebieden moeten nog veroverd worden
Een gedeelte hebben we al eerder gelezen
In het boek van Joshua
Als Achsah bij haar vader komt klagen
Over het dorre land
En zich nederig van de ezel afbuigt
Betekent dat
Dat zij zich
Voor de voeten van haar vader wierp
Om hem gunstig te stemmen
En als er in bijbelse tijden wordt gesproken
Over de stad met de dadelpalmen
Bedoelt men Jericho

In de ochtend ben ik al
Op mijn balkon
Aan het pielen
Gips gehaald
Uitgegoten
Recept werkte natuurlijk niet
Toch gelukt
En nu maar kerven
Best blij met de chop
Die ik heb ontworpen
En nu verder
De ideeën blijven maar komen
Nu nog uitvoeren
Want voordat ik het weet ben ik
Als mijn wietvriendin
Die hele boeken schrijft
Maar nooit iets daadwerkelijk laat bestaan
Dat moeten we niet hebben

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, art-is-in-the-heart-story

This entry was posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.