Met heel je hart en ziel

Joshua gaat verder heel Jisraël toe te spreken:
En de Eeuwige heeft grote en machtige volkeren
Voor jullie verdreven
Wat jullie betreft
Is er geen man voor jullie opgestaan
Tot op de dag van vandaag
Eén van jullie achtervolgde er duizend
Want het is de Eeuwige, je God
Die voor je strijdt
Zoals Hij tot je heeft gesproken
Let goed op jezelf
Om de Eeuwige, je God
Lief te hebben
Want als je je afkeert
En vastklampt aan het overblijfsel
Van deze volkeren
Die bij jullie blijven
En met hen trouwt
En je met hen vermengt
En zij met jullie
Weet dan zeker dat de Eeuwige, je God
Deze volkeren niet voor je verdrijft
En ze zullen een valstrik
En obstakel voor je zijn
Een steek in je zij
En doornen in je ogen
Totdat je vergaan bent
Van dit goede land
Dat de Eeuwige, je God
Je gegeven heeft
En let op
Deze dag ga ik weg van de hele aarde
En jullie zullen met heel je hart
En met heel je ziel weten
Dat niet één ding
Van alle goede zaken
Waar de Eeuwige, je God
Over heeft gesproken wat jullie betreft
Mislukt is
Alles is je overkomen
Niet één woord ervan is mislukt
En het zal zo zijn
Dat alle goede dingen
Die de Eeuwige, je God
Gesproken heeft met je
Zijn uitgekomen
Zo zal de Eeuwige
Kwade dingen over jullie brengen
Tot Hij je heeft vernietigd
Van dit goede land
Dat de Eeuwige, je God je heeft gegeven
Wanneer je het verbond
Van de Eeuwige, je God overtreedt
Dat Hij je heeft geboden
En je gaat vreemde goden dienen
En je voor hen zult buigen
Dan zal de toorn van de Eeuwige
Tegen je oplaaien
En je zult snel uitgeroeid zijn
Van het goede land
Dat Hij je heeft gegeven
(eigen vertaling)

Het is geen vrolijke boodschap
Die Joshua achterlaat
Voor de kinderen van Jisraël
Hij legt er nogmaals de nadruk op
Dat ze hun lot in eigen hand hebben
Al het goeds van het land dat ze gekregen hebben
Staat tot hun beschikking
Maar oh wee als de kinderen van Jisraël
Zich tot vreemde goden wenden
En voor hen zullen buigen

Morgen naar mijn ouders
Vanochtend al vroeg
Gemberkoek gebakken voor mijn vader
Ook even beneden geweest
Om het lang uit het oog verloren kleed
Weer nieuw leven in te blazen
Maar oi va voi
Wat heb ik er een hekel aan gekregen
Dat gepriegel
En iedereen kwam aan mijn tafel kletsen
Ik ben dan te beleefd om te zeggen
Dat ze zichzelf bezig moeten houden
Dus straks als iedereen weer weg is
Toch weer beneden verder werken
Aan dat verdomde kleed
En me verheugen op mijn ouders morgen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, jiddische-boterkoek-traant-van-het-vet-storyThis entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.