Oud en op leeftijd

En het was na vele dagen
Nadat de Eeuwige rust had gegeven
Aan Jisraël
Van al hun vijanden rondom
En Joshua oud was geworden
En op leeftijd gekomen
Dat Joshua heel Jisraël bijeen riep
Hun oudsten
Hun hoofden
Hun rechters
En hun ambtenaren
En hij zei tegen hen:
Ik ben oud
En op leeftijd gekomen
En jullie hebben allemaal gezien
Wat de Eeuwige, jullie God
Met al deze volken vóór jullie
Heeft gedaan
Want de Eeuwige, je God
Heeft voor jullie gestreden
Let op
Ik heb jullie je erfdeel gegeven
Naar jullie stammen
Deze volken die overgebleven zijn
Van de Jordaan vandaan
Met alle volken die ik heb uitgeroeid
Tot aan de Grote Zee
In de richting van de zonsondergang
Zal de Eeuwige, je God
Voor jullie uit verdrijven
En je zult hun land erven
Zoals de Eeuwige tot jullie heeft gesproken
En jullie zullen zeer vastbesloten zijn
Om je te houden aan
En alles te doen
Wat in het boek
Van de Torah van Mozes
Staat geschreven
Zodat jullie er niet van afwijken
Naar rechts of links
Zodat jullie niet tussen deze volken komen
Die bij je zijn gebleven
Noch zullen jullie de namen noemen
Van hun afgoden
Noch de eed afleggen
En je zult hen niet dienen
Noch voor ze buigen
Maar blijf je vasthouden
Aan de Eeuwige, je God
Zoals jullie hebben gedaan
Tot op de dag van vandaag
(eigen vertaling)

Opnieuw krijgen de kinderen van Jisraël
Ingewreven dat ze geen afgoden mogen dienen
Op geen enkele manier
Het was blijkbaar mode in die tijd
Om dan eens die god
En dan weer die te aanbidden
Het monotheïsme was nieuw
En een relatief kleine stroming
Binnen de omringende volkeren

De buurvrouw is aan het verhuizen
Laatste nacht hier geslapen
Blij om de boel achter te laten
Fijne flat gevonden
Dichtbij haar dochters
Morgen de sleutel inleveren
Ik heb haar bloempot met hortensia’s geërfd
Nu alleen zorgen dat mijn ladder
Die ze even heeft geleend
Niet met haar boedel mee verhuist

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, they-come-and-go-story

This entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.