Gered

Toen antwoordden de kinderen
Van Reuben en de kinderen van Gad
En de halve stam van Menashe
En spraken met de hoofden
Van de duizenden van Jisraël
God, God, de Eeuwige
God, God, de Eeuwige
Hij weet
En Jisraël
Hij zal weten als het volk in opstand komt
Of als het zondigt tegen de Eeuwige
Red ons dan niet op die dag
Als we voor ons een altaar bouwden
Om ons af te wenden van de Eeuwige
Of om op te offeren
Het brandoffer
Of het meeloffer
Of vredesoffers te brengen
Laat de Eeuwige het zelf eisen
En zelfs als we dat niet gedaan hebben
Uit angst voor deze zaak
Terwijl we zeggen:
In de tijd die komt
Zullen jullie kinderen
Tegen onze kinderen spreken
En zeggen:
Wat hebben jullie te maken
Met de Eeuwige, God van Jisraël?
Want de Eeuwige heeft
Van de Jordaan
Een grens tussen ons en jullie gemaakt
Jullie kinderen van Reuben
En kinderen van Gad
Jullie hebben geen deel aan de Eeuwige
Zo zullen jullie kinderen
Er voor zorgen dat onze kinderen
Niet langer de Eeuwige zullen vrezen
Toen zeiden we:
Laten we ons voorbereiden
Een altaar voor onszelf bouwen
Niet voor brandoffers
Noch voor offers
Maar dat het een getuige mag zijn
Tussen ons en jullie
En tussen onze generatie na ons
Zodat we de dienst van de Eeuwige
Voor Hem kunnen doen
Met onze brandoffers
En offers
En vredesoffers
Zodat jullie kinderen niet zullen zeggen
In de tijd die komt:
Jullie maken geen deel uit van de Eeuwige
Toen zeiden we:
Het zal zijn wanneer we zeggen:
Zie de replica van het altaar van de Eeuwige
Dat onze vaders gemaakt hebben
Niet voor brandoffers
Niet voor offers
Maar als een getuige tussen ons en jullie
Verre is het van ons
Dat we tegen de Eeuwige in opstand zouden komen
En ons vandaag van de Eeuwige zouden afwenden
Om een altaar te bouwen
Voor brandoffers, meeloffers of offers
Naast het altaar van de Eeuwige, onze God
Dat voor Zijn tabernakel staat
En Pinchas, de priester
En de vorsten van de gemeenschap
En de hoofden van duizenden van Jisraël
Die bij hun waren
Hoorden de woorden
Die de kinderen van Reuben
En de kinderen van Gad
En de kinderen van Menashe spraken
En ze waren tevreden
En Pinchas, de zoon van Eleazer de priester
Zei tegen de kinderen van Reuben
En de kinderen van Gad
En de kinderen van Menashe:
Vandaag weten we dat de Eeuwige in ons midden is
En dat jullie dit verraad niet hebben gepleegd
Dan hebben jullie
De kinderen van Jisraël gered
Uit de hand van de Eeuwige
Pinchas, de zoon van Eleazar de priester
En de vorsten keerden terug
Van de kinderen van Reuben
En van de kinderen van Gad
Van het land van Gilead
Naar het land van Kanaän
Naar de kinderen van Jisraël
En vertelden hen wat er gebeurd was
En het deed de kinderen van Jisraël genoegen
En de kinderen van Jisraël prezen de Eeuwige
En zij hadden niet de bedoeling
Tegen hen ten strijde te trekken
Om het land waarin de kinderen van Reuben
En de kinderen van Gad woonden
Te vernietigen
En de kinderen van Reuben
En de kinderen van Gad
Noemden het altaar:
Want het is een getuige
Tussen ons
Dat de Eeuwige God is
(eigen vertaling)

Dat liep gelukkig met een sisser af
Maar het heeft wel iets kleinburgerlijks
Je hoort de kinderen van Jisraël zeggen
En ziet ze met hun vinger wijzen:
De kinderen van Reuben
En de kinderen van Gad
Half Menashe
Hebben een altaar gebouwd
Nu gaan ze offeren
En dan wordt de Eeuwige boos
Moeten we het allemaal bezuren
De uitleg van de kinderen van Reuben
En de kinderen van Gad is echter meesterlijk:
Facts on the ground
Zoals ze dat in Israël noemen
Dit altaar herinnert jullie eraan
Dat we broeders zijn
Al wonen we aan de andere kant van de Jordaan

Het is verrukkelijk weer
Al schijnt de zon niet erg zichtbaar
De wilde bloemen
Die ik twee weken geleden gezaaid heb
Beginnen op te komen
Vandaag heb ik bakken vol
Eetbare bloemen gezaaid
En weet natuurlijk straks niet
Wat wel en wat niet gegeten kan worden
Maar dat mag de pret niet drukken
Dat leer je vanzelf
Als je dood neervalt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, let-it-blossem-let-it-grow-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.