Kom niet in opstand

En de kinderen van Jisraël stuurden
Naar de kinderen van Ruben
En de kinderen van Gad
En naar half de stam van Menashe
Naar het land van Gilead
Pinchas, de zoon van Eleazar, de priester
En met hem tien vorsten
Eén vorst van een vaderlijk huis
Van elk van de stammen van Jisraël
En ze waren elk het hoofd
Van het huis van hun vaders
Onder de duizenden van Jisraël
En zij kwamen bij de kinderen van Ruben
En de kinderen van Gad
En bij half de stam van Menashe
In het land van Gilead
En ze spraken met hen
Ze zeiden:
Zo zei de hele gemeenschap van de Eeuwige:
Wat is dit voor verraad
Dat je tegen de God van Jisraël
Hebt gepleegd
Om je deze dag af te wenden
Van het volgen van de Eeuwige
Doordat jullie een altaar hebben gebouwd
Om vandaag tegen de Eeuwige in opstand te komen
Is de ongerechtigheid van Peor
Soms te weinig voor ons
Waarvan we tot op de dag van vandaag
Nog niet verschoond zijn
En er was een plaag in de gemeenschap van de Eeuwige
En je zult je op deze dag
Afwenden van het volgen van de Eeuwige?
En omdat jullie vandaag in opstand komen
Tegen de Eeuwige
Zal Hij morgen boos zijn
Op de hele gemeente van Jisraël
Maar als het land van jullie bezit onrein is
Ga dan verder naar het land in bezit van de Eeuwige
Waar de tabernakel van de Eeuwige verblijft
En neem bezit onder ons
Maar kom niet in opstand tegen de Eeuwige
Noch tegen ons
Door een altaar te bouwen
Naast het altaar van de Eeuwige, onze God
Heeft Achan, de zoon van Tzerah
Geen overtreding begaan
Met het gewijde voorwerp
En toen viel de toorn op de hele gemeenschap van Jisraël
En die man werd niet alleen omgebracht
In zijn ongerechtigheid
(eigen vertaling)

Het gedonder in de glazen is inderdaad begonnen
Nóg een altaar
Naast het officiële altaar van de Eeuwige in Shiloh?
Ondenkbaar!
Dus de gehele gemeenschap komt op de been
Om de kinderen van Ruben, Gad en half Menashe
Weer op het juiste pad te brengen
Want ze weten dat als de woede van de Eeuwige
Eenmaal gewekt is
Is de hele goegemeente er de dupe van

Het is vrijdagochtend
Vlug, vlug, vlug
Stofzuiger door het huis
Dweilen
Douchen
Shaven
Boodschappen
Schrijven
Het huis is schoon
De koelkast vol
En de portemonnee leeg
Er komt een berichtje binnen
Of ik bij een leuke vrouw
Van keramiekles een bakkie kom doen
Maar ik ben niet van de bakkies
Ik hou van thee
In een glas
En op vrijdag is er gewoon geen ruimte
Zo vlak voor shabbat
Ik ben bovendien niet van
Op visite
Ik heb het op mijn manier
Altijd druk

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, sorry-not-sorry-storyThis entry was posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.