Alles kwam tot stand

En aan de kinderen van Gershon
Van de families van de Levieten
Werd van de halve stam van Menashe
De vluchtstad voor de moordenaar gegeven
Golan in Bashan
En het omringend open land
En Beështerah
Met het omringende open land
Twee steden
En van de stam van Issachar
Kishion en het omringende open land
En Dobrath en het omringende open land
Jarmuth en het omringende open land
Ein Ganniem en het omringende open land
Vier steden
En van de stam van Asher
Mishal en het omringende open land
‘Abdon en het omringende open land
Chelkat en het omringende open land
En Rechov met het omringende open land
Vier steden
En van de stam Naftali
De vluchtstad voor de moordenaar
Kedesh in Galilea en het omringende open land
En Chamoth Dor met het omringende open land
En Kartan met het omringende open land
Drie steden
Alle steden van de Gershonieten volgens hun families
Waren dertien steden met het omringende open land
En aan de families
Van de kinderen van Merari
De rest van de Levieten
Werd van de stam van Zebulun
Jokneam gegeven en het omringende open land
Kartah met het omringende open land
Dimnah met het omringende open land
Nachalal en het omringende open land
Vier steden
En van de stam van Gad
Was de vluchtstad voor de moordenaar
Ramoth in Gilead met het omringende open land
En Machanaim met het omringende open land
Cheshbon met het omringende open land
Jazer met het omringende open land
Vier steden
Al deze steden waren voor de kinderen van Merari
Volgens hun families
Degenen die overbleven
Van de families van de Levieten
En hun lot was twaalf steden
Alle steden te midden van het bezit
Van de kinderen van Jisraël
Waren achtenveertig steden
Met het omringende open land
Deze steden zullen voor de Levieten zijn
Elke stad en het omringende open land
Zo zal het zijn voor al deze steden
En de Eeuwige gaf aan Jisraël
Het volledige land
Dat hij gezworen had
Aan hun vaders te geven
En zij erfden het
En woonden er in
En de Eeuwige gaf hun rondom rust
Volgens alles dat Hij hun vaders gezworen had
En geen enkele man
Van hun vijanden stond tegenover hen
De Eeuwige leverde al hun vijanden
In hun handen uit
Niets ontbrak er van al het goede
Waar de Eeuwige over gesproken had
Tot het huis van Jisraël
Alles kwam tot stand
(eigen vertaling)

Nu dan klaar?
Ik had weer te vroeg gejuicht vorige keer
Want toen kwam de verdeling voor de Levieten nog
Dat is nu ook achter de rug
Vrede en rust rondom de kinderen van Jisraël
Benieuwd hoe lang dat duurt

Nou, met schaamrood op de kaken
Vertellen dan maar
Bij mij komt niets tot stand
Mijn ingewikkelde kleitoestand
Meegenomen naar keramiekles
Heel aangekomen
Prachtig, prachtig, prachtig
Iedereen bewonderde het
Maar ik zag het onder mijn ogen
Scheef zakken, afbreken en verpulveren
In de oven drogen
Snelde de lerares te hulp
Maar ik zag hoe krakkemikkig
Het hele zooitje aan elkaar hing
Dus…
In elkaar gestampt
Straks nog een keer proberen?
Iets anders?
Ik ga nu wel van de ene mislukking naar de andere
Dat werkt niet echt motiverend

Morgen meer

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, tot-klei-zult-u-etc.-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.