In de oren van de ouderen

En de Eeuwige sprak tot Joshua en zei:
Spreek tot de kinderen van Jisraël en zeg:
Bereid jullie steden van toevlucht voor
Waar Ik met jullie over heb gesproken via Moshé
Waar een moordenaar
Die iemand onopzettelijk
In onwetendheid doodt
Naar toe zal vluchten
Ze zullen voor jullie een toevluchtsoord zijn
Tegen de bloedwreker
Hij zal vluchten naar een van die steden
En hij zal staan bij de ingang van de poort van de stad
En zijn zaak verklaren
In de oren van de oudsten van de stad
En zij zullen hem toegang geven tot de stad
Bij hen
En hem een plaats geven
En hij zal daar tussen hen wonen
En als de bloedwreker hem achtervolgt
Dan zullen ze de moordenaar niet in zijn handen uitleveren
Omdat hij zijn naaste onopzettelijk sloeg
En hem niet van te voren haatte
En hij zal in die stad wonen
Totdat hij voor het gerechtshof staat voor het oordeel
Tot de dood van de hogepriester
Die er in die dagen zal zijn
Dan zal de moordenaar terugkeren
En naar zijn eigen stad gaan
Naar zijn eigen huis
Naar de stad waaruit hij vluchtte
En zij wezen aan:
Kedesh in Galilea
Op de berg Naftali
En Shechem
Op de berg Efraïm
En Kirjat Arba, dat Hebron is
Op de berg van Judah
En aan de andere kant van de Jordaan
Bij Jericho in het oosten
Hadden ze Betzer in de wildernis aangewezen
Op de vlakte net buiten de stam van Reuben
En Ramoth in Gilead
Buiten de stam van Gad
En Golan in Bashan
Buiten de stam van Menashe
Dit waren de steden
Die werden aangewezen
Voor alle kinderen van Jisraël
En voor de vreemdeling die onder hun verbleef
Zodat iedereen die iemand onopzettelijk doodt
Daarheen kan vluchten
En niet zal sterven door de hand van de bloedwreker
Totdat hij voor het gerechtshof stond
(eigen vertaling)

Het is een uiterst humaan gebruik
In die tijd bestond er dus al doodslag
Dood zonder voorbedachten rade
Volledige steden werden er voor ingericht
Zodat er een plaats om te wonen was
Voor de moordenaar die per ongeluk doodde

Mijn moeder vindt het maar niets
Geen zon met Pasen
Ze hebben ons van alles beloofd!
Maar het is gewoon een grauwe treurnis buiten
En waar zijn de drie zomerse dagen van maart
Waar haar moeder het altijd over had?
In maart zijn er drie echt warme zomerse dagen
Mijn moeder voelt zich bekocht
Nou ja, ze gaat straks met mijn vader lunchen
Bij Hamdorf in Laren
Dat maakt een hoop goed

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.