Einde verdelen van het land

En het zevende lot kwam tevoorschijn
Voor de stam van de kinderen van Dan
Volgens hun families
De grens van hun erfdeel was
Tzorah, Eshtaol en Ier Shemesh
En Sha’albin, Ajalon en Ithlah
En Elon, Thimnatah en ‘Ekron
En Eltekeh, Gibbethon en Ba’alath
Jehud, Benei Berak en Gath Rimmon
Mej Jarkon en Rakkon
Met de grens tegenover Joppa
En de grens van de kinderen van Dan
Ging vandaar uit
En de kinderen van Dan gingen omhoog
En vochten tegen Leshem
En namen het in
En sloegen het
Met het scherpst van het zwaard
En bezaten het
En woonden er
En noemden het Leshem Dan
Naar de naam van Dan, hun vader
Dit is het erfdeel van de stam
Van de kinderen van Dan
Volgens hun families
Deze steden met hun dorpen
En ze maakten een eind
Aan het verdelen van het land
Als erfgoed van de grenzen
De kinderen van Jisraël gaven onderling
Een erfdeel aan Joshua
De zoon van Nun
Volgens het woord van de Eeuwige
Gaven ze hem de stad die hij vroeg
Minath Serah in het gebergte Efraïm
En hij bouwde de stad
En woonde er
Dit zijn de erfdelen
Die Eleazar, de priester
En Joshua, de zoon van Nun
En de hoofden van de huizen
Van de vaders van de stammen
Van de kinderen van Jisraël
Verdeelden voor erfelijk bezit door loting
In Shiloh
Voor de Eeuwige
Bij de ingang van de tent der Samenkomsten
En ze maakten een einde
Aan het verdelen van het land
(eigen vertaling)

Gelukkig, het land is verdeeld
De oorlogen gevoerd
De kinderen van Jisraël
Kunnen overgaan tot de orde van de dag

De plannen waren groot
Maar de regen kletsnat
Dus niet naar Pipoos in de stad
Voor gipspoeder
Om stempels te kunnen maken
Je kunt evengoed wel dansen
Al dans je niet met de bruid
Zegt mijn moeder dan
Na de mislukking van de hand
Dacht ik
Ik maak iets simpels
Iets wat mijn handen fijn vinden
Lekker rond potje
Een bloem ofzo
En voordat ik het weet
Ben ik weer met huid en haar bezig
Het lekker ingewikkeld te maken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, alleen-in-de-tempel-mag-worden gecreëerd-op-shabbat-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.