Vestingstad van de rots

Het vierde lot kwam uit voor Issachar
Voor de kinderen van Issachar
Volgens hun families
En hun grens was Jizreël, Cesulloth en Shunem
En Chafaraim, Shion en Anacharath
En Rabbith, Kishion en Ebetz
En Remeth, Ein Ganim, Ein Chaddah en Beth Patzetz
En de grens raakt Tabor, Shachatzimah en Beth Shemesh
En de uitgangen van hun grens waren aan de Jordaan
Zestien steden met hun dorpen
Dit is het erfdeel van de stam
Van de kinderen van Issachar
Volgens hun families
De steden en hun dorpen
En het vijfde lot viel
Aan de stam van de kinderen van Asher
Naar hun families
En hun grens was Chelkath, Chali, Beten en Achshaf
En Alammelech, Amad en Misheal
En het raakte aan de Karmel in het westen
En aan Shichor Libnath
En het draaide naar de zonsopgang naar Beth Dagon
En raakte aan Zebulon
En in de vallei van Jiftach El
Naar het noorden van Beth Emek en Neïel
En het ging uit naar Kabul aan de linkerkant
En Ebron, Rechov, Chammon en Kanah tot groot Tzidon
En de grens draaide naar Ramah
En de vestingstad van de rots
En de grens draaide naar Chosah
En de uitgangen daarvan waren naar de zee
Vanaf het lot van Achzib
Ook Ummah, Aphek en Rechov
Tweeëntwintig steden met hun dorpen
Dit is de erfenis van de stam van de kinderen van Asher
Volgens hun families
Deze steden met hun dorpen
(eigen vertaling)

Het erfgoed wordt verder verdeeld
Onder de kinderen van Jisraël

Vandaag bewaak ik het fort
Voor de derde keer deze maand geen water
Totdat de leidingen worden doorgespoeld
En de monteurs het sein veilig geven
Voor de legionella bacterie
Die wéér in ons appartementencomplex
Is aangetroffen
Er is ons gezegd van 8:30 tot 17:00 uur thuis te blijven
Ze komen anders met notaris en slotenmaker
Je deur openbreken
Ik ben het spuugzat
Steeds rekening te moeten houden
Met de technische beslommeringen
Van het gebouw
Het regent gelukkig
Vanmiddag als alle toestanden
Achter de rug zijn
Alle emmers met water
Karaffen, flessen en pannen
Netjes opgeborgen
Hoop ik dat de zon doorbreekt
Dan ga ik door de stad slieren

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, hangen-en-wurgen-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.