Te groot voor hen

En het tweede lot viel aan Simeon
Voor de stam van de kinderen van Simeon
Volgens hun families
En hun erfdeel was te midden
Van de kinderen van Juda
En zij hadden in hun erfdeel
Beer Sheba, Sheba en Moladah
En Chetzer Shual, Balah en Etzem
En Eltolad, Bethul en Chormah
En Tziklag, Beth Hamarcavoth en Chatzar Susah
En Beth Levaotch en Sharuchen
Dertien steden en hun dorpen
Ain, Rimmon Ether en Ashan
Vier steden en hun dorpen
En al de dorpen die rondom deze steden lagen
Tot aan Ba’alath Be’er, Ramah van het Zuiden
Dit is het erfdeel van de kinderen van Simeon
Volgens hun families
Uit het lot van de kinderen van Judah
Was het erfdeel van de kinderen van Simeon
Want het deel van de kinderen van Judah
Was te groot voor hen
Daarom erfden de kinderen van Simeon
In het midden van hun erfdeel
En het derde lot was voor
De kinderen van Zebulun
Volgens hun families
En de grens van hun erfdeel
Was tot aan Sarid
En hun grens ging omhoog
Naar de zee van Maralah
En bereikte Dabbesheth
En bereikte de rivier
Die voor Jokneam ligt
En draaide van Sarid oostwaarts
Naar de zonsopgang
Aan de grens van Cislot Tabor
En ging uit naar Dabrath
En ging naar Jafia
En van daar ging het langs de oostkant
Van Gath Chefer naar Ittah Katzin
En ging uit naar Rimmon
En draaide van daar naar Neah
En de grens eromheen aan de noordkant van Channathon
En zijn uitgangen waren in de vallei van Jiftah El
En Kattah, Nachallal, Shimron, Idalah en Beth Lechem
Twaalf steden met hun dorpen
Dit is het erfdeel van de kinderen van Zebulun
Volgens hun families
Deze steden met hun dorpen
(eigen vertaling)

Zoals gezegd we gaan door
Met de verdeling van het land
Hou vol

Helaas pindakaas
Eva’s kleihand heb ik weer tot moes gestampt
De duim moest ik al plakken
En ook de vingers vielen er af
Ik vond ze bovendien te kort
Enzo en zo
We gaan door
Misschien iets eenvoudiger
Mijn handen houden van rond
Ik heb dus weer een balletje gemaakt
Maar wat ga ik ermee doen?
De hele nacht gewoeld en gedraaid
Zelfs opgestaan en wat ontwerpen
Snel geschetst
Maar nu heb ik weer hele andere ideeën
We blijven door prutsen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, in-de-richting-van-de-opkomende-zon-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.