Vallei van de reuzen

Het lot van de stam
Van de kinderen van Benjamin
Werd verdeeld volgens hun families
En de grens van hun lot ging
Tussen de kinderen van Judah
En de kinderen van Joseph door
En hun grens aan de noordkant
Was van de Jordaan
En de grens liep omhoog
Naar de kant van Jericho in het noorden
En ging westelijk omhoog door de heuvel
En ging uit naar de wildernis van Beth Aven
En de grens ging over van daar naar Luz
Naar de zijkant van Luz, dat Beth El is, zuidelijk
En de grens daalde af naar Atroth Adar
Op de heuvel
Die aan de zuidkant van lager Beth Choron ligt
En de grens was omcirkeld
En omvatte de zuidelijke westkant
Van de heuvel dat voor Beth Choron ligt zuidelijk
En liep uit naar Kirjath Ba’al
Dat Kirjat Je’arim is
Een stad van de kinderen van Judah
Dit was de westkant
En de zuidkant ging van het eind van Kirjat Je’arim
En de grens liep uit naar een zee
En ging uit naar de bronnen
Van de wateren van Neftoach
En de grens liep naar beneden
Naar het eind van de berg
Die voor de vallei ligt van de zoon van Hinnom
En die in de vallei van de reuzen ligt
In het noorden
En daalde af naar de vallei van Hinnom
Naar de kant van de Jebusiet in het zuiden
En daalde af naar Ein Rogel
En het cirkelde van het noorden
En ging uit naar Ein Shemesh
En liep uit naar Geliloth
Dat tegenover de opgang van Adumim ligt
En daalde af naar Eben van Bohan
De zoon van Reuben
En het ging langs de kant tegenover de Aravah noordelijk
En liep weer naar beneden naar de Aravah
En de grens ging langs de kant van Beth Hoglah noordelijk
Liep uit naar de baai van de Zoutzee in het noorden
Aan het zuidelijke einde van de Jordaan
Dit was de zuidgrens
En de Jordaan begrenst het aan de oostkant
Dit was het erfdeel van de kinderen van Benjamin
Met zijn grenzen rondom
Volgens hun families
En de steden van de stam
Van de kinderen van Benjamin
Volgens hun families waren:
Jericho en Beth Hoglah
En de vallei van Keziz
En Beth Aravah, Zemaraim en Beth El
En Avim, Parah en Ofrah
En Kfar Ha’amonah, Ofni en Geba
Twaalf steden met hun dorpen
Gibeon, Ramah en Be’eroth
En Mitzpeh, Kfira en Motzah
En Rekem, Irpeel en Taralah
En Zelah, Elef en de Jesubiet, dat is Jeruzalem
Gibeat en Kirjath
Veertien steden met hun dorpen
Dit is de erfenis van de kinderen van Benjamin
Volgens hun families
(eigen vertaling)

Huppakee, nog een stuk grond verdeeld
Nu aan de kinderen van Benjamin
En door

Mijn vader belde vanochtend al vroeg
Dat is meestal niet zo’n goed teken
Ik was net mijn ogen aan het stomen
Want dat gaat nog elke dag door
Maar mijn vader gaat voor natuurlijk
Hij heeft eindelijk bericht ontvangen van het CBR
Halleluja!
Verlenging van zijn rijbewijs is goedgekeurd
Dinsdag ophalen
Twee dagen voordat hij
Niet meer mag rijden
Hij heeft er al nachten niet van geslapen
Nu is het nog slechts kwestie van ophalen
Hij heeft betaald
Niemand maakt hem meer wat
Oi va voi, ik ben blij

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.