Sta op en bewandel het land

En de gehele gemeente van de kinderen van de Jisraël
kwamen samen bij Shiloh
En zette daar de Tent van de samenkomsten op
En het land was voor hen bewerkt
En er bleven onder de kinderen van Jisraël
Zeven stammen over
Die hun erfdeel nog niet ontvangen hadden
En Joshua zei:
Hoe lang zullen jullie nalatig zijn
Om het land in bezit te nemen
Dat de Eeuwige
De God van je voorvaders
Je gegeven heeft?
Stel drie mannen aan van iedere stam
Ik zal hen sturen
En zij zullen opstaan
En door het land trekken
En het naar hun erfdeel beschrijven
En ze zullen naar mij terugkomen
En zij zullen het in zeven delen verdelen
Judah zal binnen zijn grens
In het zuiden blijven
En het huis van Joseph zal binnen hun grens
In het noorden blijven
Je zult het land beschrijven in zeven delen
En breng dat hier naar mij
En ik zal de percelen voor jullie werpen
Hier voor de Eeuwige, onze God
Want de Levieten hebben geen deel onder jullie
Het priesterschap van de Eeuwige is hun erfdeel
Gad, Reuben en de halve stam Menashe
Hebben hun erfdeel genomen
Aan de oostkant van de Jordaan
Dat Moshe, de dienaar van de Eeuwige
Hun gegeven heeft
En de mannen stonden op
En gingen
En Joshua gaf bevel aan degenen die gingen
Om het land te beschrijven
Hij zei:
Ga en bewandel het land
En beschrijf het
En kom naar me terug
En ik zal de percelen hier voor jullie verdelen
Voor de Eeuwige in Shiloh
En de mannen gingen door het land
En beschreven het naar de steden
In zeven delen in een boek
En ze kwamen naar Joshua terug
Naar het kamp in Shiloh
En Joshua verdeelde percelen voor Shiloh
Voor de Eeuwige
En Joshua verdeelde het land
Aan de kinderen van Jisraël
Naar hun afdelingen
(eigen vertaling)

Ze zijn gelukkig vaart aan het maken
Met de verdeling
Want laten we eerlijk zijn
Hoe en waar de grens ligt
Is misschien voor de betreffende stam
Zeer belangrijk
Maar voor ons als lezer
Niet de meest inspirerende lectuur

Mijn plannetje wordt met belangstelling
Aangehoord
We zien de mogelijkheden
En ook hoe het ’t huis wat meer ziel kan geven
Een soort inloop atelier
Waar je even naar binnen kunt
Kopje thee kunt drinken
En wellicht zelf iets maken
Nu moet ik het op papier gaan zetten
En dan zien we weer verder

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, anybody-home-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.