Eerwaardige dienaren

En het lot van de kinderen van Jospeh
Liep uit van de Jordaan bij Jericho
Naar het water van Jericho in het oosten
Naar de woestijn die omhoog gaat bij Jericho
Naar de berg Beth El
En het liep van Beth El uit naar Luz
En ging langs de grens van Archi tot ‘Ataroth
En het liep westelijk naar beneden
Tot aan de grens met Jafleti
Tot aan de grens van lager Beth Choron
En naar Gezer en de buitenwijken waren bij de zee
En de kinderen van Joseph
Manasseh en Efraïm namen hun erfdeel
En de grens van de kinderen van Efraïm
Naar hun families was:
De grens van hun erfgoed aan de oostelijk kant
Was Ataroth Addar
Naar hoger Beth Choron
En de grens ging uit naar het westen
Naar Michmetat aan de noordelijke kant
En de grens draaide in oostelijke richting
Naar Ta’anath Shiloh
En ging eroverheen ten oosten van Janocha
En het ging naar beneden van Janocha
Naar ‘Ataroth en naar Na’arath
En bereikte Jericho
En liep naar buiten bij de Jordaan
En de grens ging westelijk van Tappuach
Naar de beek van Kanah
En liep naar buiten bij de zee
Dit is het erfdeel van de stam
Van de kinderen van Efraïm
Volgens hun families
En de afgezonderde steden
Voor de kinderen van Efraïm
Waren onder de erfenis
Van de kinderen van Manasseh
Alle steden met hun dorpen
En ze verdreven de Kanaänieten niet
Die in Gezer woonden
Integendeel de Kanaänieten woonden
Tussen de Efraïmieten tot op de dag van vandaag
En zij werden eerwaardige dienaren
(eigen vertaling)

Lekker kort hoofdstukje
Verdeling van het erfgoed van twee stammen
Efraïm en Menashe
Voor wie meer wil weten
Hoe dat er uitziet op de kaart
Wikipedia

Het is een druilerige dag
Snel boodschappen gedaan
Mijn vader gebeld
Gecontroleerd of er al vorderingen zijn
Bij het CBR
Voor zijn rijbewijs
Maar behalve
Het al eerder ontvangen doktersrapport
Geen nieuws
2 April verloopt zijn rijbewijs
Woensdag weer checken
En een zacht dwingende roep
Naar het CBR
Het universum
De elementen
En de losse delen:
Mijn vader heeft zijn rijbewijs nodig!

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.