Steden dorpen en gehuchten

In het laagland Eshtaol, Tzoreah en Ashnah
En Zanoach, Ein Ganiem, Tapuach en Enam
Jarmuth en Adullam, Sokoh en Azekah
En Sharaim, Adithaim, Gederah en Gederothiam
Veertien steden met hun dorpen
Tsenan, Chadashah en Migdal Gad
En Dilean, Mitzpeh en Jokteel
Lachish, Botzkath en Eglon
En Cabbon, Lachmas enKitlish
En Gederoth, Beth Dagon, Na’amah en Makkedah
Zestien steden met hun dorpen
Libnah, ‘Ether en ‘Ashan
En Iftah, Ashnah en Netziv
En Ke’ilah, Achtziv en Mareshah
Negen steden met hun dorpen
‘Ekron met zijn eigen dorpen en gehuchten
Van ’Ekron naar het westen
Alles in de buurt van Ashdod en de dorpen
Ashdod met zijn dorpen en gehuchten
Gaza met zijn dorpen en gehuchten
Tot de rivier van Egypte
En de Grote Zee met zijn grens
In de bergen bevonden zich
Shamir, Jattir en Socoh
En Danah, Kirjath Sannah, wat Debir is
En ‘Anab, Eshtemoh en ‘Anim
En Goshen, Holon en Giloh
Elf steden met hun dorpen
Arav en Dumah en Eshean
En Janum, Beth Tapuach en Afekah
En Choemtah, Kirjath Arba, dat is Hebron, en Tsior
Negen steden met hun dorpen
Ma’on, Carmel, Zif en Juttah
En Jezreël, Jokdeam en Zanoah
Cain, Gibeah en Timnah
Tien steden met hun dorpen
Chalchoel, Beth Tzoer en Gedor
En Ma’arath, Beth Anoth en Eltekon
Zes steden met hun dorpen
Kirjath Ba’al, dat is Kirjath Je’arim en Rabbah
Twee steden met hun dorpen
In de wildernis lag
Beth Ha‘Aravah, Middin en Secacah
En Nibshan
En de zoute stad en Ein Gedi
Zes steden met hun dorpen
Wat betreft de Jebusieten
De inwoners van Jeruzalem
Die konden de kinderen van Judah niet verdrijven
Daarom woonden de Jebusieten
Met de kinderen van Judah in Jeruzalem
Tot op de dag van vandaag
(eigen vertaling)

Dit zijn de steden, dorpen en gehuchten
Van de kinderen van Judah
Weinig inspirerend voor schrijver of lezer
Maak je borst maar nat
We gaan heel precies
Al het land verdelen onder de kinderen van Jisraël
Alle twaalf stammen krijgen hun deel

Vanochtend in de koffiekamer
Was het een gekakel van jewelste
Ik ben ondertussen nog steeds bezig
Aan het maken van mijn tafelkleed
Voordat ik ga proberen een atelier te ritselen maandag
Horen en zien verging je
Mijn oren zijn te gevoelig voor al die drukke dames
En enkele heren
Toch maar weer in de uurtjes zonder al die mensen
Verder werken
En beginnen aan het moeilijke gedeelte
Van mijn appeltje met honing
Lekker thuis
Eva’s hand kleien

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, storm-op-komst-story

This entry was posted in @home, @Work, Bonje in het bejaardenhuis, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.