Tot aan de Grote Zee

En het lot voor de stam
Van de kinderen van Judah
Volgens hun families
Was tot aan de grens van Edom
Tot aan de zuidelijke wildernis van Zin
Bij het uiterste deel van het zuiden
En hun zuidelijke grens liep
Vanaf de rand van de Zoutzee
Van de baai die op het zuiden ligt
En het strekte zich uit
Naar de zuidkant van Ma’aleh-Acrabbim
En liep langs Zin
En steeg op
Naar de zuidkant van Kadesh-Barnea
En liep langs Hezron
En omhoog naar Adar
En cirkelde rond naar Karkaa
Vandaar ging het richting Azmon
En naar de rivier van Egypte
En de grens liep tot aan de zee
Dit zal jullie zuidelijke grens zijn
En de oostelijke grens was de Zoutzee
Zelfs tot aan het eind van de Jordaan
En hun grens in het noordelijke kwartier
Was van de baai van de zee
Bij het uiterste deel van de Jordaan
En de grens liep omhoog naar Beth-Hoglah
En liep langs het noorden van Beth-Arabah
En de grens liep omhoog naar Eben van Bohan
De zoon van Ruben
En de grens liep omhoog naar Debir
Vanuit het Dal van Achor
En zo noordelijk
Tegenover Gilgal
Dat voor de opgang naar Adoemim ligt
Dat aan de zuidkant van het dal ligt
En de grens liep naar de wateren van Enshemesh
En de uitvalswegen daarvan
Waren bij En-Rogel
En de grens liep omhoog via het dal
Van de zoon van Hinnom
Aan de zuidkant van de Jebusiet
Hetzelfde is Jeruzalem
En de grens liep omhoog
Tot aan de top van de berg
Die voor het dal van Hinnom westelijk ligt
Dat noordelijk
Aan de grens van het dal van de reuzen is
En de grens kringelde van de top van de berg
Naar de bron van het water van Neftoah
En liep uit naar de steden van het gebergte Efron
En de grens cirkelde naar Ba’alah
Dat is Kirjat-Jearim
En de grens besloeg van Ba’alah westwaarts
Naar het gebergte Sei
En liep langs de zijde van het Jearim gebergte
Dat Chesalon is
Aan de noordelijke kant
En ging naar beneden naar Beth-Shemesh
En liep door naar Timnah
En de grens liep noordelijk
Naar de zijkant van Ekron
En de grens cirkelde naar Shicron
En liep langs de berg Ba’alah
En ging naar Jabneel
En de uitersten van de grens
Waren bij de zee
En de westelijke grens
Was tot aan de Grote Zee
En de kust daarvan
Dit is rondom de grens
Van de kinderen van Judah
Volgens hun families
(eigen vertaling)

Het is weer een hele verhandeling
Maar de stam Judah
Was de eerste van de twaalf stammen
Dat land in bezit nam
Wikipedia voor wie meer wil weten

Vanmiddag ga ik met mijn keramieklerares
Naar, zo wordt mij al heel lang verteld
Neusje van de zalm
Op het gebied van pottenbakken
Keramikos in Haarlem
Verrukkelijk veel zin in

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, dromen-vormgeven-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.