Gebergte van de vallei

Van Gilead
En de grens met de Geshurieten
En de Ma’achathieten
Heel de Hermon berg
En heel Basan
Tot aan Salkah
Heel het koninkrijk van Og in Bashan
Die heerste over Ashtaroth en Edrei
Die een afstammeling was van de reuzen
Die Moshé had verslagen en verdreven
Toch verdreven de kinderen van Jisraël
De Geshurieten of de Ma’achathieten niet
De Geshurieten en Ma’achathieten
Wonen tot op de dag van vandaag
Tussen de Jisraëlieten
Alleen aan de stam van Levi
Gaf hij geen erfgoed
De offers van de Eeuwige, de God van Jisraël
Die door vuur worden gebracht
Zijn hun erfdeel
Zoals Hij het tegen hen zei
En Moshé gaf aan de stam
Van de kinderen van Reuven
Erfgoed naar hun families
En hun grens liep van ‘Aroer
Dat aan de oever van de rivier de Arnon ligt
En de stad die in het midden van de rivier ligt
En heel de vlakte bij Medba
Cheshbon en al zijn steden
Die in de vlakte liggen
Dibon en Bamoth-Ba’al
En Beth-Ba’al-Meon
En Jahaza, Kedemoth en Mepha’ath
En Kirjathait, Sibmah en Zereth-Hashachar
In het gebergte van de vallei
En Beth-Peor, Ashdot-Pisgah en Beth-Jeshimoth
En alle steden van de vlakte
En heel het koninkrijk van Sichon
Koning van de Amorieten
Die over Cheshbon heerste
Die Moshé versloeg
En de prinsen van Midian
En Evi en Rekem
En Tsur, Hur en Reba
Hertogen van Sichon
Inwoners van het land
En Bala’am
De zoon van Beor, de waarzegger
Werden door de kinderen van Jisraël
Gedood met het zwaard
Samen met degenen
Die door hen werden verslagen
En de grens van de kinderen van Reuven
Was de Jordaan als hun afscheiding
Dit was het erfdeel van de kinderen Reuven
Naar hun families, steden en hun dorpen
(eigen vertaling)

Oi va voi wat hoop ik dat deze
Erfelijke verdeling van het land
Dat de kinderen van Jisraël
In bezit nemen
Snel voorbij is
Ongelooflijk saai
Geen karakterontwikkeling
Zelfs geen details van veldslagen
Om moe van te worden
We gaan door

Vandaag komen de laatste twee pakketjes
Van de louche Chinese webshops
Waar ik besteld heb
En die toch allemaal geleverd hebben
Moet natuurlijk nog wachten
Of het vanmiddag goed aankomt
Maar het ziet er naar uit
Dat ik op shabbat
Mijn hart kan ophalen
En eindelijk mijn beelden kan maken
Waar de Eeuwige zo’n hekel aan heeft

Shabbat shalom

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, you-gain-some-you-lose-some-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.