Op hoge leeftijd

Joshua was nu oud
Op hoge leeftijd
En de Eeuwige zei tegen hem:
Je bent oud
En op hoge leeftijd
En er blijft toch nog veel land over
Om in bezit te nemen
Dit is het land dat nog overblijft:
Alle grenzen van de Filistijnen
En van de Geshurieten
Van de Shichor
Dat voor Egypte ligt
Tot aan de grenzen van Ekron in het noorden
Die bij de Kanaänieten wordt gerekend
De vijf veldheren van de Filistijnen
De Gazathieten
En de Ashdodieten
De Ashkelonieten
De Gittieten
En de ‘Ekronieten
En ook de ‘Avim
Vanuit het zuiden
Al het land van de Kanaänieten
En Mearah
Dat toebehoort aan de Sidoniërs
Tot aan Afek
Tot aan de grens van de Amorieten
En het land van de Giblieten
En heel Libanon
Naar waar de zon opkomt
Van Baal-Gad onder de Hermon berg
Tot aan de toegangsweg van Hamath
Alle bewoners van het heuvelland
Van Libanon tot Misrefot-Maim
En alle Sidoniërs zal Ik er verdrijven
Voor de kinderen van Jisraël
Verdeel het enkel door loting
Aan de Jisraëlieten als erfdeel
Zoals Ik je heb opgedragen
Verdeel nu dit land als erfdeel
Aan de negen stammen
En de halve stam Manasseh
Samen met hen hebben
De Rubenieten en de Gadieten
Hun erfdeel ontvangen
Dat Moshé aan ze gaf
Voorbij de Jordaan naar het oosten
Zoals Moshé, de dienaar van de Eeuwige
Het hun gaf
Van Aroer
Dat aan de oever van de rivier de Arnon ligt
En de stad die in het midden van de rivier ligt
En heel de vlakte van Medba tot Dibon
En alle steden van Sichon
De koning van de Amorieten
Die regeerde in Cheshbon
Tot aan de grens van de kinderen van ‘Ammon
(eigen vertaling)

Nu Joshua op leeftijd is
Wordt er alvast een verdeling gemaakt
Van het te veroveren gebied na zijn dood

Vanochtend vlug, vlug
Hele huis schoonmaken
Balkon geschrobd
Het beloofd een prachtige dag te worden
En vanmiddag komt een Israëlische vriendin
Vriendin van de vriendin
Van mijn mooie denkende vriendin
Ik hoop dat het lekker genoeg is
Buiten te zitten
En de stand van de wereld door te nemen
Als dat maar geen bonje wordt
Ik heb een uitgesproken mening
Over wat er gebeurt
In het land van mijn hart
Maar zij
Ook een lefty
Heeft er familie wonen
En haar banden zijn zoveel dieper
Misschien doet het te veel pijn
Om mijn mening te horen
En binnen te laten komen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, land-van-ons-hart-story

This entry was posted in @home, @Work, Land van mijn Hart, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.