Geen genade

Maar van alle steden
Die in hun kracht stonden
Verbrandde Jisraël er geen
Behalve Hazor verbrandde Joshua
En al de buit van deze steden
En het vee
Namen de kinderen van Jisraël
Als vangst voor zichzelf
Maar elk mens sloegen ze
Met het scherpst van het zwaard
Totdat ze hen vernietigd hadden
Ze lieten geen ziel over
Zoals de Eeuwige het Moshé
Zijn dienaar
Had bevolen
Zo beval Moshé het Joshua
En zo deed Joshua het
Hij liet niets ongedaan
Van alles dat de Eeuwige
Moshé bevolen had
En Joshua veroverde al dit land:
De heuvels
En heel het zuiden
Heel het land van Goshen
De vallei
En de vlakte
En de berg van Jisraël
En zijn dal
Van de verdeelde glooiende berg
Die omhoog gaat naar Seïr
Tot aan Baäl-Gad
In de vallei van Libanon
Onder de Hermon berg
En alle koningen nam hij
Sloeg hen en doodde ze
Joshua voerde lange tijd oorlog
Met al deze koningen
Er was geen enkele stad
Die vrede maakte
Met de kinderen van Jisraël
Behalve de Hivieten
De inwoners van Gibeon
Zij namen allen in de strijd op
Want de Eeuwige verhardde hun harten
Zodat zij tegen Jisraël zouden strijden
Zodat ze hen volledig zouden vernietigen
En geen genade zouden krijgen
Opdat zij hen zouden vernietigen
Zoals de Eeuwige het Moshé had bevolen
En in die tijd kwam Joshua
En roeide de ‘Anakim van de bergen uit
Van Hebron
Van Debir
Van ’Anab
En van alle bergen van Judah
En van alle bergen van Jisraël
Joshua vernietigde hen volledig
Met hun steden
Er bleven geen ‘Anakim over
In het land van de kinderen van Jisraël
Behalve in Gaza
In Gath
En in Ashdod bleven ze over
En Joshua nam het hele land in bezit
Zoals de Eeuwige tegen Moshé had gezegd
En Joshua gaf het als erfdeel aan Jisraël
Volgens hun verdelingen door de stammen
En het land kreeg rust van oorlog
(eigen vertaling)

Er komt eindelijk rust
Over het land
En voor de kinderen van Jisraël
Maar Gaza heeft Joshua
Niet kunnen veroveren

Mijn vader moest vandaag
Voor de tweede keer gekeurd worden
Bij de huisarts
Het CBR is daar niet duidelijk over
Ze zeggen tot drie keer toe
In hun brief:
U moet naar een specialist
Dat hebben we gedaan
Maar die uitslag kwam niet bij CBR aan
Omdat…
Aan het eind van de brief staat:
U hoeft niet naar de specialist
U kunt terecht bij de huisarts
Dus ook de huisarts zei:
U moet naar de specialist
Totdat ze de uitgeprinte brief zag
Waar aan het eind inderdaad stond
Dat hij bij haar terecht kon
Als het goed is
Moet de uitslag nu snel doorkomen
Zodat mijn vader op tijd
Zijn rijbewijs kan verlengen
Wat een verschrikkelijke toestand!
Alsof dit allemaal goed voor zijn hart is
Maar hij klonk monter en strijdlustig
Moge hij snel zijn nieuwe rijbewijs krijgen
Zodat we voor een tijdje
Van deze genadeloze bureaucratie af zijn
Moge hij gezond blijven

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.