Terug naar het kamp

En Joshua ging verder vanuit Eglon
En heel Jisraël met hem
Naar Hebron
En ze vochten er tegen
En ze namen het in
En sloegen het
Met het scherpst van het zwaard
En zijn koningen
En al zijn steden
En alle zielen die daar waren
En hij liet niemand over
Net zoals alles dat hij met Eglon had gedaan
Hij vernietigde het volledig
En alle zielen die daar waren
En Joshua keerde terug
En heel Jisraël met hem
Naar Debir
En hij vocht daar tegen
En hij nam het in bezit
En al zijn koningen
En al zijn steden
En ze sloegen hen
Met het scherpst van het zwaard
En vernietigden alle zielen daar volledig
Hij liet niemand over
Zoals hij met Hebron had gedaan
Zo deed hij met Debir en zijn koning
Zoals hij ook bij Libnah
En zijn koning had gedaan
En Joshua versloeg heel het land
Van de heuvels
Van het zuiden
Van het dal
En de watervallen
En al hun koningen
Hij liet niemand over
Maar vernietigde elke ziel
Zoals de Eeuwige, God van Jisraël
Het had bevolen
En Joshua sloeg hen
Van Kadesh-Barnea tot aan Gaza
En al het land van Goshen tot aan Gibeon
En al deze koningen
En hun land
Nam Joshua in één keer in
Omdat de Eeuwige, God van Jisraël
Streed voor Jisraël
En Joshua keerde terug
En heel Jisraël met hem
Naar het kamp
Naar Gilgal
(eigen vertaling)

Tot zover de veldslagen
Maar Gaza
Tot aan de Middellandse zee
Kon Joshua niet veroveren
De huidige Gaza-strook
Moeilijk gebied
Niemand wil het hebben
Toen er in 1979 vrede met Egypte
Werd gesloten
Gaf Sadat het snel terug aan Israël
En ook deze dagen
Nu er zo hard gevochten wordt
Vangen de Egyptenaren
Geen Gazanen op

Paniektelefoontje in de ochtend
Mijn vader is nog steeds bezig
Zijn rijbewijs te verlengen
Tijd begint te tikken
Per april vervalt zijn oude
Hij wordt van kastje
Naar de muur gestuurd
Hier een keuring
Daar een keuring
De gegevens komen niet binnen bij het CBR
Nieuwe keuringen
En hij is gewoon niet zo handig digitaal
En hij weet niet hoe hij de emails
Vanaf zijn telefoon kan uitprinten
Hij heeft er de hele nacht van wakker gelegen
Nu komt hij met mijn moeder
Bij mij de boel regelen
Dat was bepaald geen
Luie zondagmorgen
Deze ochtend
Snel douchen
Stofzuigen
Dweilen
Lekkere hapjes halen
En straks mijn ouders beetje verwennen
Wat heerlijk

Jezzebel
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.