Laat de zon stilstaan

En toen ze vluchtten voor Jisraël
En ze in de afdaling van Beth-Choron waren
Wierp de Eeuwige grote stenen op hen
Tot aan Azekah
En ze stierven
Er waren er meer die stierven
Door de stenen hagel
Dan die door het zwaard
Van de kinderen van Jisraël
Gedood werden
Joshua sprak met de Eeuwige
Op de dag dat Hij de Amorieten
Voor de kinderen van Jisraël
Aan hen uitleverden
En hij zei in het zicht van Jisraël:
Laat de zon stilstaan boven Gibeon
En de maan in het dal van Ajalon
En de zon bleef staan
En de maan bleef
Totdat het volk zich
Op zijn vijanden had gewroken
Is dat niet geschreven
In het boek van Jashar?
Dat is de Torah
Zo bleef de zon aan de hemel staan
En het haastte zich niet
Om precies een hele dag onder te gaan
Er was niet eerder zo’n dag
Of erna
Dat de Eeuwige luisterde
Naar de stem van een mens
Want de Eeuwige vocht voor Jisraël
Joshua keerde terug
En heel Jisraël met hem
Naar het kamp in Gilgal
En de vijf koningen vluchtten
En verborgen zich in een grot in Makkedah
Toen werd Joshua verteld:
De vijf koningen zijn gevonden
Verborgen in een grot in Makkedah
En Joshua zei:
Rol grote stenen voor de mond van de grot
En stel mannen aan om ze te bewaken
Blijf niet staan
Achtervolg je vijanden
Versla hun achterhoede
Laat ze hun steden niet binnen gaan
Want de Eeuwige, je God
Heeft ze je in handen gegeven
En toen Joshua
En de kinderen van Jisraël
Klaar waren met een zeer grote slachting
Totdat ze volledig verslagen waren
Ging de rest die overbleef
De versterkte steden binnen
(eigen vertaling)

De kinderen van Jisraël
Zijn het beloofde land binnen
Maar nog niet thuis
Er wordt nog flink gevochten

Nu het zonnetje steeds vaker
Tevoorschijn komt
Beginnen ook de lentekriebels
Bij een vrouw op leeftijd
Op te spelen
Pioenrozen op de kop getikt
En gladiolen
Bollen die geplant moeten worden
En viooltjes
En van dat leuke wilde zaad
Wild flowers
Voor de vrouw
Met haar wilde grijze haren
Morgen beginnetje maken
Het balkon op te fleuren

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, met-je-vingers-wroeten-storyThis entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.