Voor altijd slaven

Het gebeurde tegen het einde van drie dagen
Nadat ze een verbond met hen hadden gesloten
Toen ze hoorden dat het buren waren
En dat ze tussen hen woonden
En de kinderen van Jisraël reisden
En kwamen bij hun steden aan op de derde dag
Hun steden waren
Gibeon, Chefirah, Beeroth en Kiriath-jearim
De kinderen van Jisraël versloegen hen niet
Omdat de prinsen van de gemeenschap
Bij de Eeuwige, de God van Jisraël
Een eed aan hen hadden afgelegd
Heel de gemeenschap klaagde tegen de prinsen
En alle prinsen zeiden tegen de gemeenschap:
We hebben gezworen
Bij de Eeuwige, de God van Jisraël
Daarom kunnen we hen niet aanraken
Dit is wat we met ze zullen doen
We laten ze leven
En er zal geen toorn over ons komen
Vanwege de eed die we hen hebben gezworen
En de leiders zeiden tegen hen:
Laat ze leven…
Zo werden ze houthakkers
En waterdragers voor heel de gemeenschap
Zoals de prinsen hen gezegd hadden
En Joshua riep ze bijeen
En zei tegen hen:
Waarom heb je ons bedrogen
Door te zeggen:
Wij zijn heel ver van jullie vandaan
Terwijl jullie tussen ons wonen?
Nu zijn jullie vervloekt
Jullie zullen voor altijd slaven zijn
En houthakkers
En waterdragers
Ten behoeve van het huis van mijn God
En ze antwoordden Joshua:
Omdat aan uw dienaren was verteld
Hoe de Eeuwige, jullie God
Zijn dienaar Moshé had opgedragen
Jullie al het land te geven
En alle inwoners van het land
Die er voor jullie waren
Te vernietigen
We vreesden daarom voor onze levens
Door jullie
Toen hebben we dit gedaan
En nu, let op
Zijn wij in jullie handen
Doe met ons wat jullie goed en oprecht lijkt
Zo deed hij het met hen
En bevrijdden ze
Uit de handen van de kinderen van Jisraël
En ze doodden hen niet
Joshua maakte hen die dag
Houthakkers en waterdragers
Voor de gemeenschap
En voor het altaar van de Eeuwige
Tot op de dag van vandaag
Op de plaats die Hij zou kiezen
(eigen vertaling)

De ‘prinsen’ die hier genoemd worden
Kun je ook vertalen met leiders of gezagdragers
In de letterlijke tekst staat het Hebreeuwse woord nashi’im
Wat presidenten betekent
Ik heb hierbij letterlijk de vertaling
Uit het Engels aangehouden

Het is in de ochtend vlug, vlug, vlug
Nog even het huis aanzuigen
Ik ga straks lunchen met een vriend van vroeger
Onze banden zijn diep en hecht
Veel meegemaakt
In Nederland en Israël
Maar we hebben elkaar al jaren niet gesproken
Behalve op onze verjaardagen
Dan sturen we een mailtje
Met de wens dat we elkaar
In het nieuwe jaar zullen zien
Vandaag komt het er van
Maar mijn hoofd is in de pottenbakkersklei
Waar ik morgen mee aan de slag ga
Ik heb een idee wat
En hoe te decoreren
Maar hoe krijg ik het op een rond voorwerp
Want wat je tekent is plat
En dan is het makkelijk
De proppen vliegen door de huiskamer
Morgen de vingers erop leggen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, oogst-wat-je-zaait-storyThis entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.