Eerst de zegening

Toen bouwde Joshua een altaar
Voor de Eeuwige
God van Jisraël
Op de berg Ebal
Zoals Moshé
Dienaar van God
Het de kinderen van Jisraël had opgedragen
Zoals het staat geschreven
In het boek van de wet van Moshé
Een altaar van hele stenen
Waarop geen ijzeren werktuig
Ooit was opgeheven
En ze brachten er brandoffers op
Voor de Eeuwige
En brachten vredesoffers
En hij schreef daar op de stenen
Een herhaling van de wet van Moshé
Die hij in het bijzijn
Van de kinderen van Jisraël
Had geschreven
En heel Jisraël
Hun oudsten en hun ambtenaren
En hun rechters
Stonden aan deze kant van de Ark
En aan de andere
Vóór de priesters
De Levieten
En de dragers van de Ark van het Verbond
Met de Eeuwige
De vreemdeling
Evenals de geboren Jisraëliet
De helft van hen tegenover berg Gerizim
En de helft van hen tegenover berg Ebal
Zoals Moshé
De dienaar van de Eeuwige
Had bevolen
Om het volk van Jisraël
Eerst te zegenen
En daarna las hij alle woorden van de wet voor
De zegening zowel als de vloek
Volgens alles wat er in het boek
De Torah
Geschreven was
Er was geen woord
Van alles dat Moshé had bevolen
Dat Joshua niet voorlas
Voor de gemeente van Jisraël
Met de vrouwen
En de kleintjes
En de vreemdelingen
Die met hen meeliepen
(eigen vertaling)

De kinderen van Jisraël zijn gearriveerd
Ze hebben Jericho en Ai overwonnen
Ze zijn gezegend
En brachten hun offers als dank aan de Eeuwige
Het leven kan beginnen…

Ik heb een waslijst aan zaken die moeten
Voordat ik woensdag kan gaan pottenbakken
En voordat ik dinsdag een oude vriend weer zie
Ik ren als een kip zonder kop
En probeer me te vermaken
Maar het liefst zat ik al
Met mijn vingers in de klei

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, goede-week-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.