Schanddaad

Sta op
Zei de Eeuwige tegen Joshua
Bereid het volk voor
En zeg:
Bereid je voor op morgen
Want zo zegt de Eeuwige
De God van Jisraël:
Er is een vervloekte zaak
In jullie midden
Oh, Jisraël
Jullie kunnen niet standhouden
Tegenover je vijanden
Totdat je de vervloekte zaak
Uit jullie midden verwijdert
Daarom zullen jullie in de ochtend
Dichtbij worden gebracht
Volgens jullie stammen
En het zal zo zijn
Dat de stam die de Eeuwige kiest
Naderbij zal komen
Volgens families
En de familie die de Eeuwige aanwijst
Zal nabij komen op basis van huishoudens
En huishoudens die de Eeuwige aanwijst
Zullen nabij komen
Man voor man
En het zal zo zijn
Dat hij die met het vervloekte
Betrapt wordt
Met vuur zal worden verbrand
Hij en alles wat hij heeft
Omdat hij het Verbond
Met de Eeuwige heeft overtreden
Omdat hij een schanddaad heeft begaan in Jisraël
Joshua stond vroeg in de ochtend op
En bracht Jisraël naderbij
Volgens hun stammen
De stam van Judah werd aangewezen
Hij bracht de familie van Judah nabij
En Hij wees de familie
Van de Zarhieten aan
En hij bracht de familie van de Zarhieten nabij
Man voor man
En Zabdi werd aangewezen
En hij bracht zijn huishouden nabij
Man voor man
En Achan, de zoon van Carmi
Zoon van Zabdi
Zoon van Zerah
Van de stam Judah
Werd aangewezen
En Joshua zei tegen Achan:
Ik smeek je mijn zoon
Eer de Eeuwige, God van Jisraël
En beken aan Hem
Vertel me nu wat je gedaan hebt
Verberg niets voor me
Achan antwoordde Joshua
En zei:
Ik heb inderdaad gezondigd
Tegen de Eeuwige, God van Jisraël
Ik heb het volgende gedaan:
Toen ik tussen de buit
Een prachtig Babylonisch gewaad zag
En tweehonderd shekels zilver
En een wig van goud
Van vijftig shekels aan gewicht
Begeerde ik ze
En nam ze mee
Zij zijn verborgen in de aarde
In het midden van mijn tent
En het zilver zit eronder
Joshua stuurde boodschappers
En zij renden naar de tent
En zie
Het was verborgen in zijn tent
Met het zilver eronder
Ze namen het mee
Uit het midden van de tent
En brachten het naar Joshua
En naar alle kinderen van Jisraël
En legden het voor de Eeuwige neer
Joshua en heel Jisraël met hem
Namen Achan
De zoon van Zerah
En het zilver
Het gewaad
En de wig van goud
Zijn zonen en zijn dochters
Zijn os en zijn ezel
Zijn kudde
Zijn tent
En alles wat hij had
En brachten ze naar de
Vallei van Achor
Joshua zei:
Waarom heb je ons
In de problemen gebracht?
De Eeuwige zal jou vandaag
In de problemen brengen
En heel Jisraël stenigde hem met stenen
En verbrandde hem met vuur
Nadat ze hem gestenigd hadden
En ze richtten over hem
Een grote hoop stenen op
Tot op deze dag
Zo keerde de Eeuwige
Zich van de hevigheid
Van Zijn woede af
Daarom wordt deze plaats
Vallei van Achor genoemd
Tot op de dag van vandaag
(eigen vertaling)

Oi, oi, oi, die Achan
De kinderen van Jisraël
Zijn nog maar net de Jordaan overgestoken
En hij verbreekt al het Verbond
Hij wordt gestenigd
Zijn bezittingen verbrand
En zijn kinderen moeten toekijken
De Vallei van Achor betekent Modderige Vallei
Want daar werd iemand begraven
Onder een grote hoop stenen
Die het Verbond met de Eeuwige
Had besmeurd

Vanochtend ben ik ongevraagd
Onaangekondigd
Met voorbedachten rade
Heel vroeg naar de keramiekklas gegaan
In de hoop de lerares te treffen
En mezelf binnen te schmoezen
Kletsen, kletsen, kletsen
Veel bewondering voor de leerlingen
En hun werk
Eindeloos gebladerd door de boeken
Ik mag volgende week beginnen!
Super blij
Nu nog bedenken wat ik ga maken
Want ik ga me storten op
Wat voor de Eeuwige een gruwel is
Ik ga beelden maken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, handen-in-de-klei-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.