Stof op hun hoofd

En de kinderen van Jisraël
Pleegden een overtreding
Met het gewijde voorwerp
Want Achan
De zoon van Carmi
De zoon van Zabdi
De zoon van Zerah
Van de stam Judah
Nam iets van het gewijde voorwerp
En de woede van de Eeuwige
Ontbrandde tegen de kinderen van Jisraël
En Joshua stuurde mannen van Jericho naar Ai
Dat naast Beth-aven ligt
Aan de oostkant van Beth-el
En sprak tot hen:
Ga en verken het land
En de mannen gingen
En verkenden Ai
Ze keerden terug naar Joshua
En zeiden tegen hem:
Laat niet alle mensen daar heen gaan
Maar laat ongeveer twee of drieduizend man
Naar boven gaan
En Ai verslaan
Belast niet alle mensen daar
Want ze zijn maar met weinig
Dus gingen er ongeveer
Drieduizend mannen heen
En ze moesten vluchten
Voor de mannen van Ai
De mannen van Ai versloegen
Ongeveer 36 man van hen
En ze achtervolgden hen
Van voor de poort
Tot aan Shebarim
En versloegen hun in de afdaling
En de harten van het volk smolten
En werden als water
En Joshua scheurde zijn kleding
En viel op zijn gezicht ter aarde
Voor de Ark van de Eeuwige
Tot aan de avond
Hij en de oudsten van Jisraël
En ze strooiden stof op hun hoofden
En Joshua zei:
Wee, oh Heer God
Waarom heeft U dit volk helemaal
Over de Jordaan gebracht
Om ons uit te leveren aan de Amorieten
Om ons te laten vergaan?
We zouden tevreden zijn geweest
Aan de andere kant van de Jordaan te wonen!
Bid voor ons
Wat kan ik zeggen?
Nu Jisraël zijn rug heeft gekeerd
Voor zijn vijanden?
Want de Kanaänieten
En alle bewoners van het land
Zullen het horen
En ons omsingelen
En onze naam van de aarde wegvagen
En wat zult U doen voor Uw grote Naam?
En de Eeuwige zei tegen Joshua:
Sta op
Waarom val je op je gezicht?
Jisraël heeft gezondigd
En ze hebben ook Mijn Verbond overtreden
Dat ik ze heb opgedragen
En ze hebben ook iets genomen
Van het gewijde voorwerp
Ze hebben ook gestolen
En ook bedrog gepleegd
Ze hebben het ook
In hun vaten gestopt
Daarom kunnen de kinderen van Jisraël
Geen stand houden tegen hun vijanden
Zij zullen voor hun vijanden
Op de vlucht slaan
Omdat ze vervloekt zijn
Ik zal niet meer bij jullie zijn
Als je het gewijde voorwerp niet
Uit je midden vernietigt
(eigen vertaling)

Ha! Het is weer hommeles
Met de kinderen van Jisraël
Die zich weer eens niet
Aan de opdrachten van de Eeuwige houden
Direct na de overwinning op Jericho
Waar ze toch zelf gezien hebben
Hoe groot de macht van Hem is
Nu worden ze aan hun lot overgelaten bij Ai
En moeten zelfs op de vlucht slaan

Het is een verrukkelijk zonnige dag
Wel koud
Maar heerlijk om buiten te zijn
Ik heb zin om op een terrasje te zitten
Laat de lente maar komen!

Jezzebel,
Tussen water en water


Art: Pascale, sunshiny-day-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.