En de muur viel

Joshua stond vroeg in de morgen op
En de priesters tilden
De Ark van de Eeuwige op
En de zeven priesters
Die de zeven bazuinen van ramshoorns droegen
Gingen voor de Ark van de Eeuwige uit
Zij gingen onophoudelijk
En ze bliezen met hun bazuinen
En de gewapende mannen gingen voor hen uit
En de achterhoede kwam na de Ark van de Eeuwige
En ze gingen door met het blazen op de bazuinen
Ook de tweede dag
Omcirkelden ze de stad één keer
En gingen terug naar het kamp
Zo deden zij het zes dagen
En het gebeurde op de zevende dag
Dat ze vroeg opstonden
Bij het aanbreken (van de dag)
En ze omcirkelden de stad
Op dezelfde manier
Zeven keer
Alleen op die dag
Omcirkelden ze de stad zeven keer
En het gebeurde bij de zevende maal
Dat de priesters met hun bazuinen bliezen
En Joshua zei tegen het volk:
Schreeuw!
Want de Eeuwige heeft jullie de stad gegeven
En de stad zal gewijd zijn
Zij en alles wat er in is
Aan de Eeuwige
Alleen Rachab
De prostituee
Zal leven
Zij en alles wat er in haar huis is
Omdat zij de boodschappers
Die wij stuurden
Verborgen heeft
En houd je verre van het verbannene
Zodat je niet zelf verbannen zult worden
Als je van het gewijde neemt
En je van het kamp van Jisraël
Een ruïne maakt
En in het ongeluk stort
En al het zilver en goud
En de koperen en ijzeren vaten
Zijn gewijd aan de Eeuwige
Zij zullen in de schatkamer
Van de Eeuwige komen
En het volk schreeuwde
En de priesters bliezen op hun bazuinen
En het gebeurde toen de mensen
Het geluid van de bazuin hoorden
Dat zij begonnen te schreeuwen
Met een enorme schreeuw
En de muur viel op die plek
En het volk klom de stad in
Iedere man tegenover hem
En ze namen de stad in
En ze vernietigden alles
Wat er in de stad was volledig
Zowel man als vrouw
Jong en oud
Os, schaap en ezel
Met de scherpte van het zwaard
(eigen vertaling)

En zo vielen de muren van Jericho
Alleen Rachab de hoer van de stad
Die in de stadsmuur woonde
Werd gespaard
Zij en haar familie
Die bij haar was
Omdat ze de twee spionnen
Verborgen had op haar dak
Toen de koning naar ze zocht
Zeven keer omcirkelen de kinderen van Jisraël de stad
Op de zevende dag
Als er zeven keer met de bazuinen is geblazen
Valt de stad
Zeven is het getal van creatie
Deze shabbat was het destructie
Maar elke vorm van creatie
Is een vernietiging van iets
Het witte doek niet langer wit
De bol wol niet langer dezelfde lengte
Na je eerste steekje etc.
En de kinderen van Jisraël
Beginnen aan een nieuwe toekomst

Een druilerige grijze zondag
Veel te doen
Om te beginnen
Ruimte maken
Ik wil aan de slag met keramiek
Waar ga ik de spullen laten?
Want zo’n cursus
Een ochtendje in de week
Is voor mij niet genoeg
Dat weet ik nu al
En nergens zin in
Dus ga ik koken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, many-faces-of-creation-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.