Geen woord

En Jericho had zijn poorten gesloten
En was versperd
Vanwege de kinderen van Jisraël
Niemand ging eruit
En niemand kwam binnen
En de Eeuwige zei tegen Joshua:
Zie, ik heb je Jericho en zijn koning
De machtige krijgers
In handen gegeven
En je zult de stad omcirkelen
Alle krijgslieden
Ga eenmaal om de stad heen
Zo zul je het zes dagen doen
En zeven priesters
Zullen zeven trompetten van ramshorens
Voor de Ark uit dragen
En op de zevende dag
Zul je de stad zeven keer omcirkelen
En de priesters zullen
Op de trompetten blazen
En wanneer zij een langgerekte toon
Met de ramshoorns maken
Zodra je het geluid van de trompetten hoort
Zal heel het volk een luid geschreeuw aanheffen
En de muur van de stad zal
Op die plaats neervallen
En het volk zal naar boven gaan
Ieder tegenover hem
En Joshua
De zoon van Noen
Riep de priesters
En zei tegen hen:
Neem de Ark van het verbond
En laat zeven priesters
Zeven trompetten van ramshoorns dragen
Voor de Ark van de Eeuwige uit
En tegen het volk zei hij:
Trek verder
En omcirkel de stad
En laat de gewapende mannen
Voor de Ark van de Eeuwige uitgaan
En het gebeurde toen Joshua
Tegen het volk sprak
En zeven priesters
Die zeven trompetten van ramshoorns droegen
Voor de (Ark van de) Eeuwige uit
Op de trompetten bliezen
En de Ark van het verbond
Met de Eeuwige
Volgde hen
En de gewapende mannen
Gingen voor de priesters uit
Die de trompetten blaasden
En de achterhoede
Kwam achter de Ark aan
(De priesters) voorop
Blazend op de trompetten
En Joshua gebood het volk:
Je zult niet schreeuwen
Noch je stem laten horen
Noch zal er een woord
Uit je mond komen
Totdat ik je gebied te schreeuwen
Dan zul je schreeuwen
En hij liet de Ark van de Eeuwige
Rond de stad gaan
Haar een keer omcirkelen
En ze kwamen in het kamp
En overnachtten in het kamp
(eigen vertaling)

Wat moet dit een vertoning zijn geweest
Stel je voor dat je in Jericho zit opgesloten
Je hebt al veel gehoord
Over de kinderen van Jisraël
Gesteund door de onheilspellende macht
Van de Eeuwige
De verhalen over hun overwinning
Op andere volkeren
Is ze vooruit gegaan
Daarom is de stad hermetisch afgesloten
Machtige krijgers omcirkelen de stad
Gevolgd door zeven priesters
Die op ramshoorns blazen
Voor de Ark van het verbond uit
Gevolgd door een zwijgend volk
Geen kik geven ze
Gewapende mannen in de achterhoede
Wat willen ze?
Wat doen ze?
Dat is op die eerste dag niet duidelijk
Voor de bewoners van Jericho
Maar het zal een angstaanjagend
Spektakel zijn geweest

Met de vele bezoekjes van mijn wietvriendin
Zijn de dagen van de week
Niet meer helemaal duidelijk voor me
Zij viert op woensdag al feest
En wie ben ik
Om dan niet mee te feesten
Maar dit weekend heb ik voor mezelf uitgetrokken
In de oven een kippetje
Ik vier shabbat
Zoals ik shabbat vierde
In het land van mijn hart
Alleen
Gisteren had ze weer zin in kopje thee
Maar ik zei nee
Dweilend door mijn appartement
Honderd filmpjes met keramiek instructies
Lallend door het huis

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, own-imput-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.