Op de heuvel van de voorhuiden

En het gebeurde
Toen alle koningen van de Amorieten
Die aan deze kant van de Jordaan
Westelijk waren
En alle koningen van de Kanaänieten
Die bij de zee waren
Hoorden dat de Eeuwige
De wateren van de Jordaan
Had laten opdrogen
Vóór de kinderen van Jisraël uit
Totdat ze waren overgestoken
Dat hun hart smolt
En er geen levenskracht meer in hen was
Vanwege de kinderen van Jisraël
Op dat moment zei de Eeuwige tegen Joshua:
Scherp je messen
En besnijd de kinderen van Jisraël
Voor de tweede keer
En Joshua scherpte zijn messen
En besneed de kinderen van Jisraël
Op de heuvel van de voorhuiden
En dit is de reden
Waarom Joshua besneed
Alle mensen die uit Egypte kwamen
Die mannelijk waren
Alle strijdbare mannen
Waren gestorven in de woestijn
Nadat ze uit Egypte waren gekomen
Want alle mannen die eruit kwamen
Waren besneden
Maar alle mannen die in de wildernis
Geboren waren
Terwijl ze uit Egypte kwamen
Waren niet besneden
Want de kinderen van Jisraël
Liepen veertig jaar door de wildernis
Totdat alle mensen
De strijdbare mannen
Die uit Egypte kwamen
Verteerd waren
Zij die niet luisterden
Naar de stem van de Eeuwige
Aan wie de Eeuwige had gezworen
Dat Hij hun het land niet zou laten zien
Dat de Eeuwige aan hun voorouders
Had beloofd
Het ons te geven
Een land dat overvloeit
Van melk en honing
Hun kinderen
Die Hij in hun plaats had verwekt
Besneed Joshua
Want zij waren onderweg
Niet besneden
Toen alle mensen
Besneden waren
Bleven ze op hun plek
In het kamp
Totdat ze herstelden
En de Eeuwige zei tegen Joshua:
Op deze dag heb Ik de schande van Egypte
Van je weggerold
En hij noemde de plaats Gilgal
Tot op deze dag
(eigen vertaling)

Voor de tweede keer besneden?!
Maar het wordt gelukkig goed uitgelegd
In de tekst zelf
Dus geen interpretatie van rabbijnen later
De kinderen van Jisraël
Die in Egypte slaven waren
Waren allemaal besneden
Zij stierven in de woestijn
Omdat ze zich niet aan het woord van de Eeuwige hielden
Maar hùn kinderen werden
Tijdens de omzwervingen door de wildernis
Niet besneden
Nu ze in het beloofde land zijn aangekomen
Moest het fysieke teken van het verbond
Met de Eeuwige
Hersteld worden
Op de heuvel van de voorhuiden
Gilgal betekent wiel, rad
De plaats waar de schande werd weggerold
Zoals je een grote steen wegrolt

Toen ik in het land van mijn hart woonde
En getrouwd was met die mooie rooie
En ik nog wenste
Dat ik kinderen zou krijgen
Heb ik er vaak over nagedacht
Of ik mijn zoon
Zou laten besnijden
Ik denk dat ik het als moeder
Die op afstand wordt gehouden
Van de ceremonie
Niet zou verdragen
Krijsend en schreeuwend
Vloekend en tierend
Maar je wil van je kind
Geen uitzondering maken
Iedereen in Israël is besneden
Je staat met elkaar onder de douche
Je wilt niet dat je kind
Een buitenstaander is
Tussen zijn vrienden
Op school
Of in het leger

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, land-van-mijn-hart-story
This entry was posted in kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.