Voor altijd

Op die dag maakte de Eeuwige Joshua groot
In de ogen van heel Jisraël
Zij hadden ontzag voor hem
Zoals zij ontzag hadden voor Moshé
Alle dagen van zijn leven
En de Eeuwige zei tegen Joshua:
Beveel de priesters
Die de Ark van de getuigenis dragen
Dat ze uit de Jordaan omhoog komen
En Joshua beval de priesters:
Kom uit de Jordaan omhoog
En het gebeurde
Toen de priesters
Die de Ark van het verbond
Met de Eeuwige
Uit het midden van de Jordaan omhoog kwamen
Dat zodra de voetzolen van de priesters
Op het droge land werden gezet
De wateren van de Jordaan
Terugkeerden naar hun plaats
En over al zijn oevers stroomden
Zoals voorheen
En het volk kwam uit de Jordaan omhoog
Op de tiende dag van de eerste maand
En legerde zich in Gilgal
Aan de oostgrens van Jericho
En deze twaalf stenen
Die zij uit de Jordaan hadden genomen
Zette Joshua op in Gilgal
En hij sprak tot de kinderen van Jisraël
En zei:
Wanneer jullie kinderen
In de tijd die komt
Aan hun vaders vragen
En zeggen:
Wat zijn dit voor stenen?
Dan zullen jullie je kinderen antwoorden:
Jisraël kwam over deze Jordaan
Op het droge land
Want de Eeuwige, jullie God
Liet de wateren van de Jordaan
Voor jullie opdrogen
Totdat jullie waren overgestoken
Zoals de Eeuwige, jullie God
Dat deed met de Rode Zee
Die hij vóór ons liet opdrogen
Totdat wij waren overgestoken
Zodat alle volken op aarde
De kracht van de Eeuwige zullen kennen
En weten dat Hij machtig is
Opdat jullie ontzag zullen hebben
Voor de Eeuwige, jullie God
Voor altijd
(eigen vertaling)

Het is de tweede keer dat de Eeuwige
De wateren drooglegt
Voor de kinderen van Jisraël
Zodat zij veilig kunnen oversteken
De eerste keer bij de uittocht uit Egypte
Deze tweede keer is het hun intocht
In het beloofde land

Bij mij in de buurt
Wordt keramiekles gegeven
Voor weinig
Ook niet geheel onbelangrijk
Ik ben vanochtend gaan kijken
Leuk gemêleerd gezelschap
De nieuwe groep begint pas in april
Maar er is een vrouw
Die terug naar Iran gaat
Voor vakantie
Half maart
Nu hoop ik dat ik mezelf
Naar binnen kan kletsen
Het zou fijn zijn
Behalve mijn handen bezig te houden
Met een eeuwig durend
Gehaakt kleed
Ook iets te maken dat
Niet zo lang duurt
Om weer echt aan de slag te gaan
Gevoelens vorm te geven
In plaats van decoratief te werken
We zullen zien wat het wordt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, van-klei-ben-je-gekomen-tot-klei-zul-je-wederkeren-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.