Heel Jisraël stak de Jordaan over

Let op
De Ark van het verbond
Van God van heel de aarde
Gaat voor jullie uit
De Jordaan over
Neem nu twaalf mannen
Uit de stammen van Jisraël
Eén man van elke stam
Wanneer de voetzolen van de priesters
Die de ark van de Eeuwige
God van heel de aarde, dragen
De wateren van de Jordaan raken
Zullen de wateren van de Jordaan
Worden afgesneden
En het water
Dat van boven naar beneden stroomt
Zal in een bundel blijven staan
En het was toen
Dat het volk zich verplaatste
Van hun tenten
Om de Jordaan over te steken
En de priesters
Die de Ark van het verbond droegen
Gingen voor het volk uit
En toen de dragers van de Ark
Bij de Jordaan kwamen
En de voeten van de priesters
Die de ark droegen
Aan de rand van het water
Werden ondergedompeld
Overstroomde de Jordaan
Al zijn oevers
Tijdens de gehele oogsttijd
Het water dat van boven naar beneden kwam
Stond stil en rees op in één zuil
Ver weg van Adam
De stad naast Zarethan
Zij die naar de zee van de vlakte
De Zoute Zee (Dode Zee) afdaalden
Werden volledig afgesneden
En het volk stak over
Tegenover Jericho
En de priesters
Die de Ark van het verbond
Met de Eeuwige droegen
Stonden stevig verspreid
Over het droge land
Midden in de Jordaan
En heel Jisraël stak over
Op droge grond
Totdat het hele volk
De Jordaan volledig was overgestoken
(eigen vertaling)

Wat een spektakel moet dat geweest zijn
Nogmaals splijt de Eeuwige het water
Voor de Kinderen van Jisraël
Net zoals hij dat met de Rode Zee deed
Toen zij uit Egypte trokken

Vanochtend weer even beneden geweest
Aan het einde van het koffie-uurtje
Toen de sociale makelaars binnenkwamen
Ze gaan de boel opleuken
Nu zitten we in een tussenfase
Dus we moeten geduld hebben
Maar als het goed is
Worden er eerdaags weer
Evenementen georganiseerd
In ons huis

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, bezig-in-het-bejaardenhuis-storyThis entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.