Bereid je voor op wonderen

Joshua stond vroeg in de ochtend op
En ze verlieten Shittim
En kwamen bij de Jordaan
Hij en al het volk van Jisraël
En ze overnachtten daar
Voordat ze overstaken
En het was aan het eind van drie dagen
Dat de officieren midden door het kamp gingen
En het volk bevolen:
Als je de Ark van het verbond met de Eeuwige, jullie God
En de priesters, de Levieten, die het dragen ziet
Dan zul je in beweging komen
En het volgen
Maar er zal een afstand zijn tussen jullie
En de Ark van het verbond
Slechts tweeduizend el gemeten
Kom er niet dichtbij
Zodat je de weg zult weten
Waarheen je gaat
Omdat je deze weg niet eerder bent gegaan
En Joshua zei tegen het volk:
Bereid je voor
Want morgen zal de Eeuwige
Wonderen onder jullie doen
En Joshua zei tegen de priesters:
Draag de Ark van het verbond
En ga voor het volk uit
En ze droegen de Ark van het verbond
En gingen voor de mensen uit
En de Eeuwige zei tegen Joshua:
Vandaag zal Ik beginnen om je groots te maken
In het zicht van heel Jisraël
Zodat zij weten
Dat zoals Ik met Moshé was
Zo zal Ik met jou zijn
En je zult de priesters
Die de Ark van het verbond dragen bevelen:
Wanneer je bij de rand van de wateren
Van de Jordaan komt
Zul je stilstaan in de Jordaan
En Joshua zei tegen de kinderen van Jisraël:
Kom hier
En hoor de woorden van de Eeuwige, jullie God
En Joshua zei:
Hierdoor zul je weten dat de levende God
In je midden is
En Hij zal zeker de
Kanaänieten, de Hethieten
De Hevieten, de Ferezieten
En de Girgasieten, de Amorieten
En de Jebusieten van voor jullie uit verdrijven
(eigen vertaling)

Daar gaan ze, de kinderen van Jisraël
Drieëndertig dagen nadat Moshé was gestorven
Komen ze onder leiding van Joshua aan bij de Jordaan
De levende God zal in hun midden zijn
Tot die tijd werden de kinderen van Jisraël
Begeleid door de Eeuwige via een wolk
Die voor het volk uitging
Nu is de Eeuwige aanwezig in de Ark van het verbond
Waarvan gepaste afstand dient te worden gehouden

De vrouw met kinderen in het land van mijn hart
Stuurt ’s ochtends een hartje met een zoen
Zie ik pas ’s avonds
Dan stuurt ze nog een hartje
Maar geen woorden
Ik kijk er naar
Weet niet wat er van me verlangd wordt
Stuur uiteindelijk een kus-emoticon
Misschien is ze eenzaam?
Dan komt het bericht
Ze is bij de AH geweest
Heeft veel te veel geld uitgegeven
Vroeger zou ze zich daar druk om maken
Tegenwoordig laat ze het
Verder niets
Geen vraag
Slechts een mededeling
Ik vraag Chat GPT
Wat deze woorden betekenen
Kunstmatige Intelligentie
Ook een soort god
Zegt me duidelijk mijn grenzen aan te geven
Eenzame buurvrouwen
Gaan daar gemakkelijk overheen
Drukt ‘hij’ me op het hart
Ondertussen neem ik de boodschappen door
Waarmee ze zichzelf heeft verwend
Sla, borrelworstjes en lekkere toetjes
Maar zij moet er vandoor
Hondje uit laten voor de laatste keer
Die dag
Ik heb soms geen idee
Wat er in mensen hun hoofd omgaat

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, communiceren-is-een-kunst-story


This entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.