Scharlaken draad

En de mannen antwoordden Rachab:
Ons leven voor dat van jou
Als je niets
Over onze bespreking hier zult doorvertellen
En het zo zal zijn dat
Wanneer de Eeuwige
Ons het land geeft
Dan zullen we je met vriendelijkheid
En naar waarheid behandelen
En ze liet ze met een touw
Door het raam naar beneden gaan
Want haar huis was in de stadsmuur
En ze woonde in de muur
Ze zei tegen hen:
Ga naar de berg
Zodat de achtervolgers jullie niet zullen tegenkomen
Verberg je daar drie dagen
Totdat de achtervolgers terugkeren
Daarna kunnen jullie je weg vervolgen
En de mannen zeiden tegen haar:
Wij zullen onschuldig zijn
Aan deze eed die je ons hebt laten zweren
Let op, wanneer wij het land binnen komen
Zal je deze scharlaken draad
In het raam binden
Waardoor je ons hebt laten zakken
En je zult je vader
En je moeder
En je broer
En het heel het huishouden van je vader
Naar je thuis brengen
En het zal zo zijn dat iedereen
Die buiten de deuren van je huis gaat
Zijn bloed zal op zijn hoofd zijn
En wij zullen onschuldig zijn
En dat iedereen die bij jou in het huis is
Zijn bloed zal op ons hoofd zijn
Als er enige hand aan hem wordt gelegd
En als je deze bespreking verder verteld
Dan zullen wij onschuldig zijn aan de eed
Die je ons hebt laten zweren
En ze zei:
Het zal zijn zoals jullie zeggen
En ze stuurde ze weg
En ze vertrokken
En zij bond de scharlaken draad in het raam
En zij gingen
En kwamen bij de berg
En verbleven daar drie dagen
Totdat de achtervolgers terugkeerden
De achtervolgers zochten hen overal
Maar vonden hen niet
En de twee mannen keerden terug
En daalden af van de berg
En staken over
En kwamen bij Joshua
De zoon van Noen
En vertelden hem alles
Wat hun was overkomen
En ze zeiden tegen Joshua:
Want de Eeuwige heeft ons
Al het land in handen gegeven
En ook de inwoners van het land
Zijn weggesmolten vanwege ons
(eigen vertaling)

De scharlakendraad in dit verhaal
Staat symbool voor loyaliteit, verbond
Bescherming en redding
Herkenbaarheid en veiligheid
Zo konden de kinderen van Jisraël zien
Welk huis en wie ze moesten sparen
Als ze Jericho gaan veroveren
Het bloed op het hoofd is een poëtische omschrijving
Van wat wij bloed aan de handen zouden noemen
Oftewel wie er verantwoordelijk is
Voor vergoten bloed

Ik hoorde Patty Brard gisteren
Bij Humberto praten over de mini-serie
Van haar leven
Ik heb haar vaak geïnterviewd
Ze kon goed liegen
Wat mij niet kon schelen
Mooie verhalen hoeven niet waar te zijn
De rode draad in haar leven
Vallen en opstaan, zegt ze zelf
Ik weet niet goed wat de rode draad
In mijn leven is
Ik ben zoals de kinderen van Jisraël
Mijn leven gaat over omzwervingen
En kont tegen de krib
Want de wereld draait zoals zij draait
Op de heupen van een buikdanseres

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, the-good-old-days-story


This entry was posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.