Wees sterk en moedig

Het was na de dood van Moshé
De dienaar van de Eeuwige
Dat de Eeuwige tegen Joshua
De zoon van Noen
De dienaar van Moshé, zei:
Moshé mijn dienaar is gestorven
Sta nu op, steek deze Jordaan over,
Jij en heel dit volk
Naar het land
Dat Ik de kinderen van Jisraël geef
Elke plaats
Waar je voetzolen zullen treden
Heb Ik je gegeven
Zoals Ik het Moshé heb gezegd
Van deze woestijn en de Libanon
Tot aan de grote rivier
De Eufraat
Zal het hele land van de Hittieten
Tot aan de grote zee in het westen
Jullie grens zijn
Niemand zal voor je opstaan
Al de dagen van je leven
Zoals Ik bij Moshé was
Zo zal Ik bij jou zijn
Ik zal Mijn greep op jou niet verzwakken
Noch zal Ik je in de steek laten
Wees sterk en moedig
Want jij zult ervoor zorgen
Dat dit volk het land erft
Dat ik aan hun voorouders heb gezworen
Het aan hen te geven
Wees gewoon sterk
En heel moedig
Om je te houden aan
En te handelen naar
De hele Thora
Die Moshé
Mijn dienaar
Jou heeft geboden
Dwaal daar niet van af
Naar rechts noch naar links
Zodat je succes zult hebben
Waar je ook gaat
Dit boek van de Thora
Zal je mond niet verlaten
Je zult er dag en nacht in mediteren
Zodat je erop let
Dat je alles doet
Wat erin geschreven staat
Want dan zul je in al je wegen slagen
En voorspoedig zijn
Heb Ik je niet geboden:
Wees sterk en moedig
Wees niet bang
Wees niet ontzet
Want de Eeuwige, je God
Is met je
Waar je ook gaat
(eigen vertaling)

We hebben de vijf boeken Mozes afgesloten
Hiermee zou mijn project moeten eindigen
Maar ik hoop de hele Tenach door te gaan
De Joodse Bijbel
Alleen het oude testament
De Tenach bestaat uit drie delen:
De vijf boeken Mozes
De profeten
En Geschriften
We gaan verder met de Profeten
Bij Joshua, de dienaar van Moshé
Mozes is op 120-jarige leeftijd overleden
Na een heel leven aan het volk van Jisraël
Te hebben gewijd
Joshua staat al klaar
Om het van hem over te nemen
We zien hier de Eeuwige
Je zou het een liefdesverklaring kunnen noemen
Aan Joshua als vertegenwoordiger
Van de kinderen van Jisraël afleggen
Wees sterk en moedig
Dat zeg ik dan ook maar tegen mezelf

Want het is wel een klusje voor de boeg

Ze doen samen boodschappen
Man en vrouw rossig en op leeftijd
Allebei hebben ze een mandje
Hij op wielen
Zij aan de arm
Hij gaat de schappen af volgens het lijstje
Alles wat ze nodig hebben
Zij zwerft door de supermarkt
Duwt hem een doosje Gevulde
Knal giftig rode harten
Soort koek of gebak in de handen
Voor Valentijn, zegt ze
Hij doet het braaf in zijn mandje
Even later kom ik ze bij de kassa weer tegen
Hij heeft inmiddels afgerekend
Staat eindje verderop
Zij komt terug met een grote
Stoffen rode roos in haar handen
Voor Valentijn, zegt ze
Voor uw man, vraag ik
Natuurlijk! Snuift ze verontwaardigd
Ja weet ik veel
Ik had het ook wel grappig gevonden
Als het voor een lover was
Maar haar man is haar lover

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, the-story-continues-story


This entry was posted in @Work, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.