Beschermende armen

Omtrent Gad zei hij:
Geprezen Hij die Gad ruimte verschaft
Als een leeuwin vlijt hij zich neer
En verscheurt arm zowel als schedel
Hij voorziet zichzelf van het allereerste
Want daar in het transjordaanse
Licht het hem
Door de wetgever aangewezen deel
Aan het hoofd van het volk
Is hij gekomen
En wat rechtvaardig was voor de Eeuwige
En Zijn rechtsvoorschriften
Heeft hij ten uitvoer gebracht
Samen met Jisraël
En omtrent Dan zei hij:
Een leeuwenwelp is Dan
Die uit Bashan tevoorschijn springt
Omtrent Naftalie zei hij:
Naftalie is oververzadigd met gunsten
En vol van de zegen van de Eeuwige
Neem bezit van het westen
En het zuiden!
En omtrent Asher zei hij:
Het meest gezegend onder de zonen is Asher
De meest geliefde onder zijn broers
Moge hij worden
Zijn voeten kan hij in olie dompelen
Van ijzer en koper zijn je grendels
En zo lang je leeft zul je rust hebben
Niemand, Jeshoeroen
Is er als God
Jou ter hulpe rijdt Hij in de hemel
En in Zijn verhevenheid op de wolken
Een woning is de God van oudsher
En hier beneden zijn er altijd
Beschermende armen
Hij dreef de vijand voor je uit
En zei:
Verdelg!
Daarom woont Jisraël
Veilig
Op zichzelf
En daarom bleef de bron van Ja’akov
In het land van koren en most
Waarbij nog zijn hemel druipt van dauw
Gelukkig ben je, Jisraël
Wie is er als jij
Volk terzijde gestaan door de Eeuwige
Het Schild jou ter hulp
En Wiens zwaard jouw hoogste trots is
Je vijanden zullen onderworpenheid
Aan je veinzen
Maar jij zult hun hoogten vertreden

Het zijn de laatste woorden
Van Moshé
Hierna zal hij sterven
En wat zijn die woorden mooi
Voor iemand die niet kon spreken
Toen hij aan zijn zware taak begon
Hij stotterde
En kon het volk niet toespreken
Maar nu rollen de mooiste
Metaforen over zijn lippen
Een heel leven later

Een heel leven later
Wat zal er aan ons voorbij gaan
Waar denken we aan
Als we afscheid nemen
En waarmee wensen we vaarwel
Moge beschermende armen
Je altijd dragen
Hier beneden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, het-schild-jou-ter-hulp-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.