Dit is de zegen

Dit is de zegen
Waarmee Moshé de Gods-man
De kinderen van Jisraël
Kort voor zijn dood zegende
Zo sprak hij:
De Eeuwige kwam van Sinai
Verscheen stralend voor hen van Sé’ier
Zond Zijn lichtglans uit van de berg Paran
En kwam naar voren uit tienduizenden heiligen
Uit Zijn rechterhand kwam voor
De vanuit vuur gegeven wet
Ook bewees Hij zijn liefde aan de stammen
Al Zijn heiligen waren onder Uw bescherming
En ieder van hen
Neergeworpen aan Uw voeten
Aanvaardt het uit Uw woorden
Dat de Thorah
Die Moshé ons heeft opgedragen
Het erfdeel is van de gemeente van Ja’akov
Hij werd Koning in Jeshoeroen
Toen de hoofden van het volk zich verzamelden
Eensgezind waren de stammen van Jisraël
Leve Reoewén
Hij sterve niet
Al zijn zijn mannen ook te tellen
En omtrent Jehoedah zei hij dit:
Hoor Eeuwige naar de stem van Jehoedah
En breng hem weer naar zijn volk terug
Waarvoor hij met eigen kracht gestreden heeft
Weest U dan een hulp
Tegen zijn tegenstanders
En omtrent Levie zei Hij:
Uw Thoemiem en Oeriem
Zijn voor degeen
Die U toegewijd is
Die U op de proef heeft gesteld in Massah
Met wie U in geding kwam
Bij het water-der-rebellie
Die van zijn vader en moeder zei:
Ik zie ze niet
Die zijn broers niet erkende
En van zijn zonen niets wilde weten
Want zij hielden de wacht voor Uw uitspraken
En waren de bewakers voor Uw verbond
Zij leren Uw rechtsnormen aan Ja’akov
En uw Thorah-voorschriften aan Jisraël
Zij brengen U geurende wierook
En op Uw altaar offers
Die geheel en al verbranden
Eeuwige, zegen zijn krachtinspanning
En begunstig het werk van zijn handen
Verpletter de lendenen van zijn tegenstanders
Zodat zij die hem haten niet meer opstaan

Het moment van afscheid is aangebroken
Moshé is begonnen met het zegenen van de stammen
Hij doet een goed woordje bij de Eeuwige
Voor het weerbarstige volk dat hij achterlaat
Het is een lange traditie van zegeningen
Waar in het land van mijn hart
Nog steeds gehoor aan wordt gegeven
Als je elkaar iets goeds, aardigs, liefs wilt wensen
Dan wordt daar de tijd voor genomen
En gekeken naar waar je hart blij van kan worden
Het is dus niet gefeliciteerd
Maar gefeliciteerd met je verjaardag
Nog vele jaren in gezondheid
Of Goed Nieuwjaar, moge het zoet zijn
Moge je goed worden opgeschreven
En gezond blijven
Dit zijn de standaard wensen
Maar meestal wordt daar door de persoon die het wenst
Nog een heel eigen creatieve draai aangegeven

Het is de tweede dag dat ik aan het lanterfanten ben
Wel verder gegaan met redigeren
Maar het leeuwendeel is nu onder revisie van de eigenaar
Dit zijn slechts stukken tussendoor
Die straks ook weer een geheel zullen worden
Waar ik mijn tanden op stuk bijt
Voor nu ben ik wat ontheemd
Het waait te hard buiten om op de fiets te gaan slierten
Dus dat wordt de keukenkastjes leeg koken
Als kind van een ondergedoken moeder
Heb ik genoeg in huis
Voor minstens een maand verrukkelijke gerechten
Daarna wordt het creatief improviseren
Hoop dat morgen de wind gaat liggen
Dat het droog blijft
En dat ik met een warm hart
Van hot naar her kan rijden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, all-the-best-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.