Sterf op de berg

Diezelfde dag zei de Eeuwige tegen Moshé:
Bestijg dit ‘Awariem-gebergte
De berg Newó
Die in het land Moab ligt
Tegenover Jericho
Kijk dan naar het land Kena’an
Dat Ik de kinderen van Jisraël
Als erfgoed geef
Sterf dan op de berg
Waarop je naar boven gaat
En word dan met je volksgenoten verenigd
Evenals je broer Aharon
Gestorven is op de berg Hor
En verenigd werd met zijn volksgenoten
Omdat jullie Mij ontrouw zijn geweest
Te midden van de kinderen van Jisraël
Bij het ‘water der rebellie’ van Kadesh
In de woestijn Tsien
Omdat jullie Mijn heiligheid
Niet hoog gehouden hebben
Bij de kinderen van Jisraël
Alleen maar van verre mag je
Het land zien
Maar er heen gaan mag je niet
Naar het land
Dat Ik de kinderen van Jisraël geef

Ach, die arme Mozes
Hij mag wel kijken
Maar niet beleven
Hij heeft zijn leven gegeven
Om de kinderen van Jisraël
Thuis te brengen

Toen ik nog voor televisie werkte
In het land van mijn hart
Was ik er bij toen toenmalig
Koningin Beatrix
Een bezoek aan Jordanië bracht
We hebben geluncht op mount Nebo
Aangevoerd met helikopters
In de entourage van de koningin
Door bedoeïen voorzien van lekkernij
Ingevlogen uit Libanon
Uitkijkend over het land
Waar Moshé nooit
Voet op bodem zou zetten
De koningin at vorstelijk
Op een kussen op de grond

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, uit-een-ver-verleden-story

This entry was posted in Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.