Het is jullie leven

Als Ik Mijn bliksemend zwaard vlijmscherp maak
Als Ik het recht in eigen hand neem
Dan zal Ik wraak nemen
Op Mijn tegenstanders
En het vergelden aan hen die Mij haten
Mijn pijlen voer ik dronken van bloed
Mijn zwaard zwelgt vlees
Van het bloed van gesneuvelden
En gevangenen
Uit een troep wilde vijanden
Juicht naties over Zijn volk
Wanneer Hij het bloed
Van Zijn dienaren wreekt
Wraak neemt op Zijn bestrijders
En over Zijn land
Zijn volk verzoening brengt
Moshé was dus gekomen
En de hele tekst van dit gedicht gedeclameerd
Ten aanhoren van het volk
Hij met Hoshé’a, zoon van Noen
En toen Moshé klaar was
Met het uitspreken van al deze woorden
Voor heel Jisraël
Zei hij hun:
Nemen jullie alle woorden ter harte
Waarmee ik jullie vandaag gewaarschuwd heb
Opdat jullie als opdracht aan je kinderen
Zullen doorgeven
Alle woorden van deze Thorah
Stipt na te komen
Want het is voor jullie niet iets zonder inhoud
Integendeel het is jullie leven
Hierdoor kunnen jullie lang in het land blijven
Dat jullie als jullie de Jordaan overtrekken
Ginds in bezit zullen nemen

Het zit erop
Het gedicht is uitgesproken
Nog eenmaal alle waarschuwingen
Op een rijtje
Het zal niet lang meer duren
Of Moshé zal afscheid nemen
Van de kinderen van Jisraël
En zij zullen het beloofde land in bezit nemen

Vanochtend vroeg
Sluit ik de eerste correctieronde af
252 Bladzijden met hart en ziel gecorrigeerd
Nu is het wachten
Totdat het aangepast weer terugkomt
Voor een volgende ronde
Ik ben maar gaan koken
Zo is mijn leven

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, storry-telling-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.