Leg het ze in de mond

Welnu, schrijven jullie dit gedicht
Voor jezelf op
En leer het de kinderen van Jisraël
Leg het ze in de mond
Opdat dit gedicht voor Mij
Getuige zal zijn tegenover
De kinderen van Jisraël
Wanneer Ik het zal brengen
Naar het land
Overvloeiend van melk en honing
Dat Ik zijn voorouders
Onder ede beloofd heb
Het zich zat zal eten
En vet zal worden
En als het zich dan zal wenden tot afgoden
En die zal dienen
Mij zal versmaden
En het verbond met Mij zal verbreken
Dan zal
Als vele ongelukken
En rampen het zullen hebben getroffen
Dit gedicht getuigenis ertegen afleggen
Want het zal bij zijn nageslacht
Niet vergeten worden
Want nu al ken Ik zijn gezindheid
Wat het van plan is te doen
Nog voor Ik ze naar het land breng
Hetgeen Ik onder ede beloofd heb
Die dag schreef Moshé het volgende gedicht op
En leerde het de kinderen van Jisraël
Hij droeg Jehoshoe’a
Zoon van Noen
De leiding over en zei:
Wees sterk en moedig
Want jij zult de kinderen van Jisraël
Naar het land brengen
Dat Ik hun onder ede beloofd heb
En Ik zal met je zijn
Toen Moshé klaar was de woorden
Van deze Thorah
In een boek op te schrijven
Tot het einde toe
Gaf Moshé de Levieten
Dragers van de verbondsark van de Eeuwige
De volgende opdracht:
Neem dit Thorah-boek
En leg het aan de kant van de ark
Met het verbond van de Eeuwige, jullie God
Want daar kan het getuige tegen jullie zijn
Want ik ken jullie weerspannigheid
En hardnekkigheid
Als jullie
Toen ik dagelijks te midden van jullie leefde
Al weerspannig waren tegen de Eeuwige
Hoe veel te meer dan na mijn dood
Breng bij mij alle oudsten van jullie stammen
En jullie gerechtsbeambten in vergadering bijeen
Dan zal ik ten aanhoren van hen
Deze woorden spreken
En hemel en aarde tegen hen als getuige oproepen
Want ik weet
Dat jullie na mijn dood
Op volkomen zondige wegen zullen gaan
Dat jullie van de weg
Die ik jullie heb voorgeschreven
Af zullen wijken
En het ongeluk jullie
In een verre toekomst zal treffen
Wanneer jullie doen wat verkeerd is
In de ogen van de Eeuwige
Door Hem met opzet te krenken
Door jullie handelingen

Het zijn de laatste dagen van Moshé op aarde
Hij heeft dit volk veertig lange jaren
Door de woestijn geleid
En hun de geboden van de Eeuwige bijgebracht
Van een zooitje ongeregeld
Zijn ze een hechte gemeenschap geworden
Met een heus verbond
En rechtssysteem
Maar al zijn werk, hij weet het nu al
Zullen de kinderen van Jisraël
Niet op het juiste pad houden
Dat moet best verdrietig voor hem zijn
Het heeft Moshé immers
Veertig jaar van zijn leven gekost

Mijn dagen zijn gevuld met hard werken
Ik doe de redactie over een boek van een vriend
Het zijn honderden pagina’s
Waar ik me doorheen ploeter
Of misschien is ploeteren niet het juiste woord
Het is interessant, juridisch en een opening
Naar een betere wereld
Rechtvaardiger
Maar vanochtend ben ik naar de markt gesneakt
Twee prachtige bossen mimosa op de kop getikt
En tulpjes
Beetje lente in mijn huis

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, beetje-kleur-story


This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.