Wees sterk en moedig

Moshé ging deze nu volgende
Woorden tot heel Jisraël spreken
En zei tegen hen:
Ik ben nu honderdtwintig jaar oud
Ik mag niet langer met jullie
Heen en weer trekken
Omdat de Eeuwige mij gezegd heeft:
Je mag de Jordaan niet overtrekken
De Eeuwige, je God
Hijzelf is het die voor je uittrekt
Hij is het die deze volken vóór jou
Op de vlucht zal vernietigen
Zodat jij ze verdrijven kunt
Jehoshoe’a is het die vóór je uittrekt
Zoals de Eeuwige geboden heeft
De Eeuwige zal met hen doen
Wat Hij met Sichon en ‘Og
De koningen van de Emorieten
Die Hij verdelgde
Gedaan heeft
En met hun land
De Eeuwige zal ze aan jullie overgeven
En jullie moeten met hen doen
Geheel volgens het gebod
Dat ik jullie heb gegeven
Wees sterk en moedig
Heb geen angst voor hen
En laat je niet door hen afschrikken
Want het is de Eeuwige, je God
Die met je mee gaat
Hij laat je niet los
En laat je niet in de steek
Moshé ontbood Jehoshoe’a
En zei tegen hem
In tegenwoordigheid van heel Jisraël:
Wees sterk en moedig
Want jij zult met dit volk
Naar het land komen
Waarvan de Eeuwige
Onder ede beloofd heeft
Het hun te geven
En jij zult het hun
Als erfgoed toewijzen
De Eeuwige is het
Die voor je uit gaat
Hij zal met je zijn!
Hij zal je niet loslaten
Hij zal je niet in de steek laten
Wees dus niet bevreesd
En heb geen angst
Moshé schreef deze Thorah
En gaf die aan de priesters
Afstammelingen van Levie
Die de verbondsark van de Eeuwige dragen
En naar alle oudsten van Jisraël
Aan hen gaf Moshé het volgende bevel:
Na afloop van een zevenjarencyclus
Op de vastgestelde tijd
Van het kwijtscheldingsjaar
Op het Loofhuttenfeest
Wanneer heel Jisraël opkomt
Om voor de Eeuwige, je God
Te verschijnen op de plaats
Die Hij zal uitkiezen
Moet je deze Thorah
In tegenwoordigheid van heel Jisraël
En ten aanhoren van hen voorlezen
Roep het volk bijeen
De mannen
De vrouwen
De kinderen
En de vreemdelingen
Die zich binnen je poorten bevinden
Opdat ze het horen
Opdat ze zullen leren
Ontzag te hebben voor de Eeuwige
Jullie God
Door alle woorden van deze Thorah
Stipt na te komen
Ook hun kinderen
Die er nog geen begrip van hebben
Moeten het horen
En moeten leren voor de Eeuwige
Jullie God
Ontzag te hebben
Zolang jullie leven
In het land
Dat jullie daar aan de overkant
Van de Jordaan
In bezit zult nemen

Moshé is oud en weet dat hij
Het beloofde land niet binnen zal gaan
Hij is honderdtwintig jaar
Nog steeds wensen we elkaar
Net zo oud te worden als Moshé
Tot 120 jaar in gezondheid!
Zijn opvolger Jehoshoe’a staat al klaar
Het is tijd om afscheid te nemen
Voor Moshé
Van de kinderen van Jisraël
Wat een leven heeft hij gehad!
Van ter vondeling gelegd
Geadopteerd door Far’o
Tot leider van een weerbarstig volk
Dat nu op het punt staat
Na veertig lange jaren van omzwervingen
Het beloofde land binnen te gaan
Waar hij niet bij mag zijn
Verdrietig vind ik

Het is zondagmiddag
Verrukkelijk zonnetje
Vrij fris
Veel pollen in de lucht
Binnen staat een quiche in de oven
En Julia Child is weer mijn redding

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, lazy-afternoon-storyThis entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.