Met heel je ziel

Wanneer al deze dingen
De zegen en de vloek
Die ik je heb voorgehouden
Over je zijn gekomen
En je onder alle volken
Waarheen de Eeuwige, je God
Je uitgewezen heeft
Je het ter harte neemt
En wanneer jij met je kinderen
Van ganser harte
En met heel je ziel
Terugkeert tot de Eeuwige, je God
En aan Zijn roep gehoor geeft
In overeenstemming met alles
Wat ik je heden opdraag
Dan zal ook de Eeuwige, je God
Je weer in je vroegere staat terugbrengen
Zich over je ontfermen
En je weer verzamelen
Uit alle volkeren
Waaronder de Eeuwige, je God
Je verspreid heeft
Al zijn zij onder jou
Die uitgestoten zijn
Ook aan het eind van de hemel
Dan zal de Eeuwige, je God
Je vandaar verzamelen
En zal Hij je daar vandaan halen
De Eeuwige, je God
Zal je brengen naar het land
Dat je voorouders in bezit hadden
En dat jij nu zult bezitten
Hij zal het je goed laten gaan
En zal je nog talrijker maken
Dan je voorouders
De Eeuwige, je God
Zal alle beletselen van je hart
En van dat van je nakomelingen verwijderen
Om van ganser harte
En met heel je ziel
Van de Eeuwige, je God
Te houden
Zodat je weer kunt leven
En al die vervloekingen
Zal de Eeuwige, je God
Doen neerkomen op je vijanden
Op hen die je haten
En je vervolgd hebben
Maar jullie zullen weer gehoor geven
Aan de roep van de Eeuwige
En alle geboden in praktijk brengen
Die ik je vandaag gebied
De Eeuwige, je God
Zal je in overvloed
Ten goede bedenken
Bij al het werk van je handen
Bij de vrucht van je schoot
De vrucht van je veestapel
En de vrucht van je grond
Want de Eeuwige
Zal gelukkig weer blij
Om je kunnen zijn
Zoals Hij blij was
Om je voorouders

Eindelijk zijn er na alle vervloekingen
Troostende woorden
Er wordt hier zelf gerefereerd
Naar het Messiaanse tijdperk
Als de Mashiach er is
Zal iedereen die overleden is
Gewelddadig, verstoten of aan ouderdom
Weer tot leven keren
Daarom zijn er bij terreuraanslagen
In het land van mijn hart
Altijd speciale mannen
Chevereh Kadisha
Heilige mannen
Die letterlijk met spatels
En paletmessen
De boel opruimen
En overblijfselen van de grond schrapen
Zodat ieder mens zo compleet mogelijk
Weer tot leven komt in betere tijden

Met kloppend hart
Zie ik zijn fotootje
Op de digitale kaart
Die hij me stuurde
Dichterbij komen
Even later is heel mijn huis vol
Alle dozen
Hulpmiddelen
Verlengstukken
Die hij heeft meegenomen
Vullen mijn appartement
En daar gaat de hele boel
Van het ene naar het andere apparaat
Urenlang
Ik sta doodsangsten uit
Niet zulke goede ervaringen
Met de zaken van mijn hart
Die van de ene
Naar de andere plek worden overgebracht
Maar aan het eind van de dag
Ben ik doodmoe heel blij
We gaan door en verder
Elke dag een beetje meer
En herstellen wat kapot gegaan
Of verdwenen is

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, verlangen-naar-reparatie-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.