Zwavel en zout

En uit alle stammen van Jisraël
Zal de Eeuwige hem ten kwade onderscheiden
Geheel volgens de vervloekings-sancties
Van het verbond
Dat in dit Torah-boek opgeschreven is
Dan zegt de volgende generatie
jullie kinderen
Die na jullie zullen komen
En de vreemdeling
Die van een ver land komt
Als ze de slagen
Aan dit land toegebracht zullen zien
En de ziektes
Waarmee de Eeuwige het getroffen heeft
Heel het land is zwavel en zout
Vuur-verbrand
Het kan niet bezaaid worden
Het kan niets laten opkomen
En geen enkel grassprietje komt er tevoorschijn
Het lijkt wel op de plotselinge verwoesting
Van Sedom en ‘Amorah, Admah en Tsewojiem
Die de Eeuwige in Zijn grimmige woede
Ondersteboven heeft gekeerd!
En alle volken zullen vragen:
Waarom heeft de Eeuwige
Zo met dit land gedaan
Wat mag wel de oorzaak zijn
Van de geweldige ziedende woede?
En dan is hun antwoord:
Omdat ze verlaten hebben het verbond
Met de Eeuwige, de God van hun ouders
Dat Hij met hen sloot
Toen Hij ze uit het land Egypte had gevoerd
Omdat ze afgoden gingen dienen
En zich daarvoor neerwierpen
Goden waarvan ze niets wisten
En die Hij hun niet toebedeeld had
Daarom laaide de woede van de Eeuwige
Tegen dit land zo op
Zodat Hij heel de vervloeking
Die in dit boek beschreven is
Er over gebracht heeft
Daarom heeft de Eeuwige ze weggerukt
Van hun grond
In grimmige woede
En in grote verbolgenheid
En ze naar een ander land geslingerd
Zoals dat vandaag merkbaar is
Wat verborgen is
Gaat de Eeuwige aan, onze God
Maar wat geopenbaard is
Betreft voor altijd ons en onze kinderen:
Alle voorschriften van deze Thorah
In praktijk te brengen!

De Eeuwige maakt zich weer druk
Om hoe de wereld over Hem
En Zijn volk zal denken
Wat ze zeggen als Hij hen hard getroffen heeft
Maar voor de vloek
Komt de zegen
Eerst nog het Beloofde land binnen
Want de kinderen van Jisraël
Staan nog steeds te trappelen aan de poort

Doodmoe
Alles geïnstalleerd
Voor zover ik het kan bekijken
Werkt het
Maar we zullen zien hoe dat gaat
Als ik dringend ergens bij moet
En ik kan het niet vinden
Nog wennen op mijn nieuwe laptop
Maar wel heel blij met mijn nieuwe apparaat
Tidchadshi, zeggen ze
In het land van mijn hart
May you renew yourself
Moge hij heel lang meegaan
Betrouwbaar gereedschap
Van mijn inspiratie

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, keep-on-walking-story


This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.