Zijn woede zal oplaaien

Jullie staan vandaag allen
Voor de Eeuwige, jullie God
Jullie aanvoerders
Jullie stamhoofden
Jullie oudsten
En jullie rechtsbeambten
Alle mannen van Jisraël
Jullie kinderen
Jullie vrouwen
De vreemdeling bij jou
Die zich in je legerkamp bevindt
Zowel houthakker als waterschepper
Om toe te treden tot het verbond
Van de Eeuwige, je God
Dat de Eeuwige, je God
Vandaag met je sluit
Met Zijn vervloekings-sancties
Met de bedoeling je vandaag
Tot Zijn volk te verheffen
Waarbij Hijzelf jouw God wil zijn
Zoals Hij je beloofd heeft
Zoals hij het je voorouders
Awraham, Jitschak en Ja’akov
Onder ede heeft beloofd
Niet alleen met jullie
Sluit ik vandaag dit verbond
Met zijn vervloekings-sancties
Maar zowel met hem
Die hier vandaag persoonlijk bij ons staat
Voor de Eeuwige, onze God
Als met degene
Die hier vandaag niet bij ons is
Want jullie weten hoe wij
In het land Egypte gewoond hebben
En hoe wij getrokken zijn door de volkeren
Waar je door bent gegaan
Jullie hebben hun afschuwelijke
En afzichtelijke afgodsbeelden gezien
Van hout, steen, zilver en goud
Die ze hadden
Laat er dan bij jullie geen man of vrouw
Familie of stam zijn
Van wie heden de gedachten zich
Van de Eeuwige, onze God afkeren
Om de goden van die volkeren
Te gaan dienen
Laat er bij jullie niemand zijn
Die een wortel zou zijn
Die gif of alsem voortbrengt
En als hij de woorden van deze
Vervloekings-sancties hoort
En zich zelf een zegenformule influistert:
Het zal mij wel goed gaan
Al volg ik ook mijn eigenzinnige mening
Omdat waar overvloed is
Altijd wel wat mee te genieten is
Dan zal de Eeuwige hem
Geen vergiffenis willen schenken
Maar de woede
En de naijver van de Eeuwige
Zal tegen die man hoog oplaaien
Dan zal de vervloekings-sancties
Die in dit Thorah-boek beschreven is
Op hem neerkomen
De Eeuwige zal zijn naam
Onder de hemel wegvagen

Het is belangrijk voor de Eeuwige
Dat de kinderen van Jisraël
Zich stipt aan Zijn bepalingen houden
Hij is zoals we al eerder hebben gezien
Een jaloerse God voor wie
Afgodsbeelden van hout, steen, zilver of goud
Iets afschuwelijks zijn
Nogmaals gewaarschuwd
Want alleen dan wil Hij wel hun God zijn

Morgen is het zover
Na een weekje uitgesteld
Vanwege winterse omstandigheden
Komt mijn nieuwe laptop
Ik weet niet wanneer ik weer online ben
Om mijn verhaaltjes te vertellen
Maar nu ga ik uiensoep maken
Jullie Child to the rescue

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, liefde-gaat-door-de-maag-storyThis entry was posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.